Onderwijshuisvesting Uitbreiding OBS De Cirkel

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2020/2021

Samen met het bestuur van openbare basisschool De Cirkel bereiden we de uitbreiding van de school voor. Het leerlingenaantal is toegenomen en tegelijkertijd is het oude kleutergebouw aan vervanging toe.

Wat gaat er gebeuren?

De huidige huisvesting van De Cirkel bestaat uit:

  • Het hoofdgebouw aan de Prinses Margrietstraat 124
  • Het voormalig kleutergebouw aan de Prinses Margrietstraat 118

Het voormalige kleutergebouw wordt gesloopt en het hoofdgebouw wordt uitgebreid met 6 lokalen. Daarnaast wordt het hoofdgebouw duurzamer gemaakt, onder andere door het gebruik van zonnepanelen.

Uitbreiding hoofdgebouw

Tijdens de informatieavond op 5 maart 2020 zijn de plannen besproken met ouders en omwonenden.

Na de verbouwing:

  • Is de school bijna energie neutraal.
  • Heeft de school 6 extra lokalen.
  • Is de gymzaal groter.
  • Heeft de school een nieuwe entree.
  • Beschikt de school over leerpleinen waar kinderen in groepjes kunnen werken.

Sfeerimpressies voorlopig ontwerp

Voorlopige planning
WanneerWat
Maart 2020Aanvraag omgevingsvergunning
2e helft 2020Start sloop kleutergebouw
Eind 2020Start uitbreiding hoofdgebouw
Zomer 2021Oplevering uitbreiding hoofdgebouw

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening