Onderwijshuisvesting Uitbreiding Utrechts Stedelijk Gymnasium

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2020/2021

Tot zomer 2021 breidt het Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG) uit. Momenteel heeft het USG ruimte voor ongeveer 900 leerlingen. Na de uitbreiding kunnen hier 1.050 leerlingen terecht. In de zomer 2021 zijn de uitbreidingen klaar.

Wat gaat er gebeuren?

  • We breiden het hoofdgebouw uit met een theaterzaal en 4 lokalen.
  • We bouwen een verhoogd speelplein aan de zijde van Oosterspoorbaan.

Tijdens de uitbreiding gaan de lessen gewoon door, de overlast voor de leerlingen en omwonenden wordt zo veel mogelijk beperkt.

Voorlopige planning
WanneerWat
Tot de zomer 2020Voorbereiding en uitwerking van de plannen
Zomer 2020Selectie aannemer
Zomer/najaar 2020Start werkzaamheden door aannemer
Zomer 2021Oplevering uitbreiding

 

Informatieavond 20 februari

Op 20 februari was er een informatieavond voor omwonenden over de uitbreiding van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. De volgende onderwerpen zijn besproken:

  • De architect heeft het ontwerp van de uitbreiding toegelicht.
  • Omwonenden hebben hun zorgen geuit over de parkeerdruk in de wijk.
  • De inkijk bij woningen beperken door bijvoorbeeld het plaatsen van bomen.
  • Het uitzicht op het plein door de buren.
  • Mogelijkheden voor een groen dak in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

Wij als gemeente, de architect en de rector van de school danken de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. We onderzoeken de mogelijkheden en zorgen voor een terugkoppeling. Nog vragen? Neem contact op met de school via info@usgym.nl

Hulp en contact Onderwijshuisvesting