Onderwijshuisvesting Grootschalige verbouwing 2e Marnixschool

Fase project:
In uitvoering

Geplande uitvoering:
2020/2021

Het schoolgebouw van de 2e Marnixschool is al 75 jaar in gebruik en is nu sterk verouderd. Daarom wordt de school verbouwd. Tegelijkertijd worden alle bestaande bijgebouwtjes afgebroken en hiervoor in de plaats komt er 1 nieuw gebouw.

Wat gaat er gebeuren?

Het schoolgebouw van de 2e Marnixschool dateert uit begin jaren ’50. Het voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. Met de verbouwing zorgen we ervoor dat de kinderen nu en in de toekomst prettig naar school kunnen gaan. Dit gaat er gebeuren:

  • grondige verbouwing van een deel van het huidige gebouw
  • afbreken van de losse gebouwen op het schoolterrein
  • bouwen van 1 nieuw open gebouw met veel glas, direct tegen de school aan
  • aanpakken ventilatie zodat er frisse lucht is en een prettige temperatuur om goed te kunnen leren
  • het gebouw wordt zo veel mogelijk energieneutraal, het verbruikt dan bijna niet meer energie dan dat het zelf opwekt
  • duurzaamheid van het gebouw staat voorop, zo is de schade voor mens en milieu zo veel mogelijk beperkt

Begin sloop 26 oktober

Voor de sloop gaan we aan de slag met het:

  • inbouwen van nestkastjes in het bestaande gebouw als vaste huisvesting voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen
  • verwijderen en afvoeren van asbest volgens alle wettelijke maatregelen, om te voorkomen dat dit geen enkel gezondheidsrisico oplevert voor omwonenden
Planning
WanneerWat
december 2021Verbouwing klaar

Hulp en contact Onderwijshuisvesting