Onderwijshuisvesting Grootschalige verbouwing 2e Marnixschool

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2020/2021

Het schoolgebouw aan de Dantelaan 2a dateert uit 1946 en is sterk verouderd. Daarom gaan we het schoolgebouw vernieuwen en verduurzamen.

Wat gaat er gebeuren?

Samen met het bestuur van de 2de Marnixschool bereiden we de verbouwing en verduurzaming voor van het schoolgebouw aan de Dantelaan 2a.

Wat gebeurt er wanneer?

Voorlopige planning
WanneerWat
Zomer 2020Verhuizing naar tijdelijke locatie Maatsuijkerstraat
September 2020Start verbouwing
Juli 2021Oplevering schoolgebouw

Hulp en contact Onderwijshuisvesting