Onderwijshuisvesting Verbouwing en nieuwbouw basisschool de Fakkel

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2020/2021

Het schoolgebouw van de Fakkel is ruim 70 jaar oud. Binnenkort gaan we het verbouwen. De verbouwing bestaat uit het slopen van een deel van het gebouw en uit nieuwbouw.  

Wat gaat er gebeuren?

Utrecht is een snelgroeiende stad. De gemeente wil dat er voor elk kind een plek is op een school in de buurt. Een prettige en gezonde omgeving om te leren en te ontwikkelen. Voor onze scholen betekent dit dat de schoolgebouwen die we hebben nog lang gebruikt zullen worden. Utrecht geeft oude en verouderde schoolgebouwen een toekomst!

Op het moment dat we een school verbouwen, is dat een goed moment om:

  •  zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen;
  •  zorgen dat de lucht zuiver en fris is;
  •  zorgen voor een prettige temperatuur in de school.

Dit gaan we ook zeker doen bij de verbouwing van de Fakkel.

Afgelopen zomer zijn de kinderen van de school al verhuisd naar een tijdelijke plaats aan de Maria van Reedestraat.

Verwijderen asbest en gedeeltelijke sloop

Zoals bij veel oude gebouwen, zit er ook in dit gebouw asbest. Het aanwezige asbest wordt verwijderd en afgevoerd voordat de sloop mag starten. Dit doet een gespecialiseerd en gecertificeerd asbestbedrijf.

Het verwijderen van het asbest gebeurt in het schoolgebouw. Hierdoor is er weinig tot geen overlast voor de omwonenden. Bij het verwijderen worden alle wettelijk voorgeschreven voorzorgsmaatregelen genomen, zodat er geen gezondheidsrisico is voor de omgeving.

Planning
WanneerWat
December 2020Start verbouwing
Eind september 2021Oplevering schoolgebouw

Hulp en contact Onderwijshuisvesting