Onderwijshuisvesting Verbouwing en nieuwbouw toekomstige locatie Globe College

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2020/2022

Het Globe College is nu gehuisvest aan de Grebbeberglaan, maar verhuist in het voorjaar 2022 naar de Bontekoelaan. De nieuwe locatie wordt hiervoor verbouwd en er komt een nieuw gebouw.

Wat gaat er gebeuren?

Het Globe College komt in meerdere gebouwen op de Bontekoelaan:

  • Bontekoelaan 1, in het huidige gebouw van de Herman Brood Academie. Zij verlaten in de zomer van 2020 het gebouw. Wij kopen het gebouw en maken het geschikt voor het Globe College. 
  • Bontekoelaan 7-9. De huidige schoolgebouwen worden gesloopt. Er komen lokalen en werkplaatsen voor praktijkonderwijs en een sporthal voor de school. Buurt en sportverenigingen kunnen die ook gebruiken.

Het schoolbestuur heeft Architectenbureau LIAG gekozen om een ontwerp te maken voor de nieuwbouw. Zij hebben een voorlopig ontwerp gemaakt.

Voorlopige planning
WanneerWat
Tot september 2020Voorbereiding en uitwerking van de plannen
Vanaf september 2020Start aanpassing gebouw Bontekoelaan 1 en sloop bestaande gebouwen
Vanaf oktober 2020Start nieuwbouwdeel, 'vastgeplakt' aan het bestaande gebouw Bontekoelaan 1
Voorjaar 2022Oplevering gebouw

Hulp en contact Onderwijshuisvesting