Onderwijshuisvesting Verbouwing en nieuwbouw toekomstige locatie Globe College

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2020/2022

Het Globe College is nu gehuisvest aan de Grebbeberglaan, maar verhuist in het voorjaar 2022 naar de Bontekoelaan. De nieuwe locatie wordt hiervoor verbouwd en er komt een nieuw gebouw.

Wat gaat er gebeuren?

Het Globe College komt in meerdere gebouwen op de Bontekoelaan:

  • Bontekoelaan 1, in het huidige gebouw van de Herman Brood Academie.
  • Bontekoelaan 7-9. De huidige schoolgebouwen worden gesloopt en er komen nieuwe gebouwen.
Voorlopige planning
WanneerWat
Tot september 2020Voorbereiding en uitwerking van de plannen.
Vanaf september 2020Start aanpassing gebouw Bontekoelaan 1, daarna gefaseerde sloop en nieuwbouw Bontekoelaan 7-9.
Voorjaar 2022Verhuizing naar nieuwe locatie.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening