Verbouwing en nieuwbouw toekomstige locatie Globe College

Fase project:
In uitvoering

Geplande uitvoering:
2021/2023

Het Globe College is nu gehuisvest aan de Grebbeberglaan, maar verhuist in maart 2022 naar de Bontekoelaan. Het college krijgt een nieuw duurzaam gebouw. Een kleinschalige leeromgeving is belangrijk voor de leerlingen van het Globe College. Het nieuwe gebouw is straks geschikt voor 800 leerlingen.

Wat gaat er gebeuren?

Het Globe College komt in meerdere gebouwen op de Bontekoelaan:

  • Bontekoelaan 1. Een klein deel van dit gebouw wordt gesloopt. Daarna start de verbouwing en wordt er een nieuw deel aan de school gebouwd. 
  • Bontekoelaan 7-9. De huidige schoolgebouwen worden gesloopt. Er komen lokalen en werkplaatsen voor praktijkonderwijs en een sporthal voor de school. Buurt en sportverenigingen kunnen die ook gebruiken.

Het schoolbestuur heeft Architectenbureau LIAG gekozen om een ontwerp te maken voor de nieuwbouw. Zij hebben een voorlopig ontwerp gemaakt.

Voorlopige planning
WanneerWat
Maart 2022Schoolgebouw is klaar
Juli 2022Sloop Bontekoelaan 9 en nieuwbouw sporthal
Augustus 2023Sporthal klaar

Overlast tijdens de verbouwing

We proberen de overlast tijdens werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Met de aannemer maken we hier duidelijke afspraken over. De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur.

Foto's maken van huizen als bewijs tegen schade

De sloop wordt uitgevoerd door een ervaren sloopbedrijf om schade aan huizen, de stoep en de straat te voorkomen. We willen zeker weten dat er geen schade ontstaat tijdens de sloop. Daarom maken we voordat de sloop begint foto’s van de huizen, de straat en de stoep. We doen dit op 50 meter afstand van de plek waar gesloopt wordt. Is er na de sloop toch schade? Dan gebruiken we de foto’s om te beoordelen of de schade door de sloop is ontstaan.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting