Onderwijshuisvesting Verbouwing kindercluster Voorn

De gemeente verbouwt kindercluster Voorn. Wij en de organisaties die gebruikmaken van het gebouw werken nu de verbouwingsplannen uit. Samen werken we er hard aan om van kindercluster Voorn een kindvriendelijk, toegankelijk, gezond en toekomstbestendig gebouw te maken.

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2019/2020

Wat hebben we al gedaan?

 • het voorlopige ontwerp is afgerond
 • de uitwerking van het definitieve ontwerp is gestart
 • de aanbesteding voor de tijdelijke huisvesting is gestart

Wat gaat er gebeuren?

Na de renovatie:

 • heeft Voorn een gezond binnenklimaat en goede luchtkwaliteit
 • zijn er in de welzijnsruimtes extra lokalen gemaakt
 • zijn ruimtes opgefrist en zijn de problemen met de deuren opgelost
 • zijn er 10 extra leslokalen: 8 voor De Boomgaard en 17 voor De Achtbaan
 • heeft elke school een eigen entree
 • heeft De Achtbaan 1 extra speellokaal

Nieuwe indeling van het gebouw

Kijk op de plattegronden wat waar komt

Begane grond (pdf, 1,1 MB)

Eerste verdieping (pdf, 1,0 MB)

De Achtbaan (pdf, 1,4 MB)

De Boomgaard (begane grond) (pdf, 1,5 MB)

De Boomgaard (eerste verdieping) (pdf, 1,5 MB)

Saartje en Spelenderwijs (pdf, 1,4 MB)

Planning en tijdelijke huisvesting

 • De renovatie wordt in 4 fases uitgevoerd.
 • Tijdens elke fase wordt een deel van kindercluster Voorn aangepakt en maken de scholen voor een paar klassen gebruik van de tijdelijke huisvesting.
 • De tijdelijke huisvesting wordt op het schoolplein gerealiseerd.
 • Spelenderwijs en Saartje maken de hele periode gebruik van de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing.

Globale planning

 • Tweede kwartaal 2019: start renovatie
 • Eind 2020: renovatie afgerond

Overzicht van het plan en de planning

Verbetering Burgemeester Verderlaan en omgeving

Parkeer- en verkeersonderzoek Burgemeester Verderlaan

Wij hebben een parkeer- en verkeersonderzoek uitgevoerd in de Burgemeester Verderlaan en omgeving. Dit omdat er meerdere ontwikkelingen gepland zijn, zoals woningbouw en uitbreiding en vernieuwing Kindercluster Voorn. Wij willen daarom een beter beeld krijgen van de huidige situatie en meer inzicht in de mogelijke gevolgen van de geplande ontwikkelingen. Met de uitkomsten van dit onderzoek gaan wij nu een aantal verbeteringen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lees de samenvatting van het onderzoek (pdf, 55 kB)

Lees het uitgebreide onderzoek (pdf, 1,5 MB)

Wat gaan we nu doen?

 • Belijning en wegmarkeringen aanpassen op de kruising Langerakbaan en Burgemeester Verderlaan
 • De wegmarkeringen van de parkeervakken op de Burgemeester Verderlaan aanpassen
 • De voorrangssituatie verduidelijken door een doorgetrokken streep te plaatsen bij de uitritten van de bedrijventerreinen
 • Een versmalling plaatsen op de Burgemeester Verderlaan
 • Een klappaal plaatsen, ter hoogte van de achterkant van de tuin aan Galgenraklaan 15, om parkeren op de stoep te voorkomen

Wat is de planning?

De werkzaamheden starten 25 maart 2019 en duren 2 weken.

Wat is al gedaan?

2016: college stelt startdocument en bouwenvelop vast voor Park Voorn. De bouwenvelop kunt u downloaden als pdf op de website van Park Voorn.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

projectmfaleidscherijn@utrecht.nl