Onderwijshuisvesting Verbouwing MFA Waterwin

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2019/2020

De gemeente verbouwt de multifunctionele accommodatie (MFA) Waterwin. We willen de MFA meer kindvriendelijk, toegankelijk, gezond en opnieuw toekomstbestendig maken. We voeren de renovatie in 2 fases uit.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het definitief ontwerp is vastgesteld. Nu kunnen we starten met de aanbesteding van de werkzaamheden. We verwachten dat de aanbesteding na de zomervakantie klaar is.

Na de renovatie:

  • Heeft Waterwin een gezond binnenklimaat en goede luchtkwaliteit.
  • Zijn ruimtes opgefrist, onafgewerkte wanden afgewerkt en zijn installaties zoveel mogelijk weggewerkt.
  • Is het gebouw kindvriendelijk.
  • Zijn in het centrale deel van het gebouw onder andere 3 speellokalen gemaakt.
  • Zijn er 6 extra leslokalen (3 voor elke school).
  • Heeft elke school een eigen ingang.
  • Is de geluidsoverlast verminderd door nieuwe akoestische plafonds te plaatsen.

  Inloopavond

  Voor de zomervakantie 2019 organiseren we een inloopavond. Daar laten we de plannen zien aan belangstellenden. Als de datum bekend is, kunt u dat op deze website lezen. Omwonenden ontvangen een wijkbericht.

  Planning

  Start werkzaamheden renovatie najaar 2019

  Wat is er al gebeurd?

  • Op 27 maart heeft de stuurgroep het definitieve ontwerp vastgesteld.
  • De gemeente en schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over de exploitatiebegroting- en risico’s.
  • De tijdelijke huisvesting aan de Louis Armstrongboulevard 52 staat.
  • Basisschool Hof ter Weide is verhuisd naar deze tijdelijke huisvesting.

  (Tijdelijke) huisvesting

  Tijdens elke fase pakken we 1 school helemaal l aan. Die school en maakt gebruik van tijdelijke huisvesting. De bibliotheek blijft in het gebouw en ook de sportzaal blijft in gebruik tijdens de verbouwing.

  Hulp en contact

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  projectmfaleidscherijn@utrecht.nl