Onderwijshuisvesting Vernieuwen verordening onderwijshuisvesting

Goede schoolgebouwen zijn een randvoorwaarde voor goed onderwijs. Een schoolgebouw moet passen bij het onderwijs dat we in de toekomst willen geven. Met het project ‘Meer ruimte voor goede schoolgebouwen’ wil de gemeente, samen met de schoolbesturen, zorgen voor betere schoolgebouwen in Utrecht.

In de verordening onderwijshuisvesting staan alle regels voor het huisvesten van scholen in Utrecht. Gemeente en schoolbesturen hebben deze opgesteld. Deze regels bepalen bijvoorbeeld of er een nieuwe school gebouwd wordt, of een school gerenoveerd wordt en of een school uitgebreid wordt. De gemeente wil dat schoolgebouwen toekomstbestendig zijn en passen bij modern onderwijs. Daarom gaan we de verordening onderwijshuisvesting aanpassen. De gemeente en de schoolbesturen gaan met elkaar in gesprek over hoe we de verordening kunnen verbeteren. Er wordt niet alleen gekeken naar schoolgebouwen, maar ook naar het speelplein en het bewegingsonderwijs.

Uitgangspunten

  • Alle schoolbesturen die een school in Utrecht besturen worden actief betrokken en hebben een stem in het proces
  • De aangepaste verordening moet voldoen aan alle wetgeving 
  • Het is de bedoeling dat de aangepaste verordening geldt vanaf januari 2021
Planning
DataOmschrijving
Kwartaal 1 2019 t/m kwartaal 1 2020De gemeente en de schoolbesturen gaan met elkaar in gesprek om alle verbetervoorstellen te bespreken.
3 oktober 2019Openbare raadsbijeenkomst over het aanpassen van de verordening.
Kwartaal 2 van 2020Een brede bijeenkomst om te horen wat schooldirecties, ouders en andere belangstellenden belangrijk vinden aan een goed schoolgebouw.
Kwartaal 3 van 2020Uitwerking van de wijzigingsvoorstellen naar een verordening.
Kwartaal 3 van 2020Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen de gemeente en de schoolbesturen.
Kwartaal 4 van 2020De resultaten worden aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening