Onderwijshuisvesting Vernieuwen verordening onderwijshuisvesting

Passende schoolgebouwen zijn een belangrijke voorwaarde voor modern onderwijs. Een schoolgebouw moet passen bij het onderwijs van nu en de toekomst. Samen met de schoolbesturen willen we zorgen voor betere schoolgebouwen in Utrecht. Om dat te bereiken willen we de verordening (regels)  voor huisvesting van scholen in Utrecht vernieuwen.

Verbeteren ‘Verordening huisvesting scholen’

In de ‘Verordening huisvesting scholen’ staan de regels voor het huisvesten van scholen in Utrecht. Bijvoorbeeld regels over het bouwen, renoveren of uitbreiden van scholen. We willen deze verordening uit 2015 vervangen door een verordening die past bij de uitdagingen die we komende jaren tegenkomen. Daarom bespreken we met schoolbesturen hoe we de verordening kunnen verbeteren. Wij kijken daarbij niet alleen naar schoolgebouwen, maar ook naar speelpleinen en het bewegingsonderwijs. Om dit bereiken, werken we met schoolbesturen een project gestart: ‘Een moderne en toekomstbestendige verordening huisvesting scholen’.

Uitgangspunten

  • Alle Utrechtse schoolbesturen worden actief betrokken en hebben een stem in het proces
  • De aangepaste verordening moet voldoen aan alle wetgeving
  • Het is de bedoeling dat de aangepaste verordening geldt vanaf januari 2021

Adviesdocument

Met de schoolbesturen hebben we een adviesdocument gemaakt met voorstellen voor een nieuwe verordening huisvesting scholen. Voor het adviesdocument hebben we ook gesproken met leerlingen van Academie Tien, het Christelijk Gymnasium, basisschool de Beiaard en basisschool Utrechtse School Vereniging. Op 6 februari 2020 is het adviesdocument naar de gemeenteraad gestuurd.

Bekijk de ‘Raadsbrief adviesdocument verordening huisvesting scholen’

Belangrijkste adviezen

De belangrijkste adviezen in het adviesdocument zijn:

  • Maak de rekenmethodiek in de verordening voor het bepalen van de omvang van een schoolgebouw eenvoudiger. Dat geeft schoolbesturen meer ruimte om keuzes te maken voor de indeling van het schoolgebouw.
  • Grotere en passende schoolgebouwen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.
  • Pas de maximale afstand aan tussen 2 schoolgebouwen en tussen een schoolgebouw en een gymzaal (meerdere scenario’s zijn uitgewerkt).
  • Schoolplein bij scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast adviseren we om de Utrechtse schoolpleinen te vergroenen.
  • Stimuleer het verduurzamen van schoolgebouwen.

Gemeente en college bespreken adviesdocument

De gemeenteraad en het college bespreken het adviesdocument. Op basis van het adviesdocument, de gesprekken met leerlingen en de gesprekken met de gemeenteraad, komt het college in de zomer van 2020 met een voorstel voor een moderne en toekomstbestendige verordening. De gemeenteraad beslist uiteindelijk welke adviezen worden overgenomen.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting