Onderwijshuisvesting Voor schoolbesturen

Gevel Cultuurcampus

Schade aan uw school

Hebt u schade aan een schoolgebouw, het terrein of aan de meubels of spullen in het schoolgebouw? Meld dit bij ons. Wij beoordelen dan of dit vergoed wordt.

Meld schade

Verhuur van uw schoolgebouw

Wilt u een schoolgebouw of het terrein verhuren aan een andere organisatie? Zoals een voorschool, buitenschoolse opvang of buurthuis? Meld dit bij ons.

Vraag toestemming

Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV)

De gemeente wil samen met schoolbesturen zorgen voor voldoende gebouwen, verspreid over de stad, voor alle scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De ambities en plannen hiervoor zijn vastgelegd in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV).

Voortgangsrapportage

Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over de voortgang van de Masterplannen. Hierin komen onder andere (relevante) beleidsontwikkelingen, de financiƫle dekking en de voortgang van de verschillende projecten aan de orde. De Masterplannen Onderwijshuisvesting doen in een integrale rapportage verslag van de voortgang. Hierin komen zowel het Masterplan PO en (V)SO als het Masterplan VO en de huisvestingsprojecten in Leidsche Rijn aan de orde.

Voortgangsrapportage 2020

Verordening huisvesting scholen

Alle regels en procedure en eisen aan schoolgebouwen en schoolpleinen staan in:

Verordening huisvesting scholen

Nadere regel duurzaamheid

Nadere regel schoolpleinen

Nadere regel demarcatie

Nadere regel vergoedingen

Nadere regel extra ruimte

Schoolvoorziening aanvragen

Schoolbesturen kunnen jaarlijks voorzieningen aanvragen in de onderwijshuisvesting.

Vraag schoolvoorziening aan

Prognose verwachte leerlingaantallen

Een prognose is een voorspelling van het aantal leerlingen. De prognoses gaan over de periode 2021-2035.

Leerlingenprognoses basisonderwijs (pdf, 4 MB)
Leerlingenprognoses (voortgezet) speciaal onderwijs (pdf, 1,1 MB)
Leerlingenprognoses voortgezet onderwijs (pdf, 1 MB)
Analyse ontwikkelingen leerlingenaantallen scholen (pdf,  1,2 MB)

Hulp en contact Onderwijshuisvesting