Zorg en onderwijs Samenleven (welzijn)

Welzijn mensen

Maak ook het verschil als vrijwilliger!

Vindt u het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Ziet u ernaar uit om uw talenten (weer) te gebruiken? Kies op www.vcutrecht.nl/socialact voor een van de verschillende mogelijkheden!

Welzijn en samenleven in Utrecht

Utrecht is een stad van actieve bewoners. Veel bewoners zetten zich in voor de stad, hun wijk, hun buurt. Alle kans, dat ook u zo’n actieve bewoner bent. De gemeente wil actieve bewoners ondersteunen. Dit doen wij door:

  • ruimtes te bieden (buurthuizen, buurtcentra) waar u terecht kunt voor uw activiteiten en initiatieven;
  • ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers;
  • de inzet van ‘sociaal makelaars’, die initiatieven en activiteiten van bewoners ondersteunen;
  • te zorgen voor een klimaat waarin kinderen veilig en gezond opgroeien.

Bewonersinitiatief

Modern welzijnswerk begint bij u, als bewoner. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatief. Daarvan zien we veel voorbeelden. Bewoners nemen bijvoorbeeld het beheer van ‘hun’ buurthuis over van de gemeente. Andere bewoners werken samen om onderling hulp en zorg te organiseren. Weer andere bewoners onderhouden samen een plantsoen in hun buurt. Het zijn allemaal voorbeelden van modern welzijnswerk voor en door bewoners.

Welzijn is meer

Welzijn is een breed begrip. Welzijn is ook, dat mensen met een handicap overal kunnen komen. Dat betekent: toegankelijke gebouwen, activiteiten en informatie. Welzijn is ook respect en ruimte voor iedereen die in de stad woont, werkt of studeert. We willen geen discriminatie vanwege seksuele geaardheid. Of vanwege huiskleur of herkomst uit een ander land.

Hulp en contact Samenleven (welzijn)

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@utrecht.nl