Zorg en onderwijs Samenleven (welzijn)

Welzijn mensen

Maatregelen buurtcentra en jongerenhuiskamers

Voor buurtcentra en jongerenhuiskamers gelden voor alle bezoekers van 13 jaar en ouder de volgende maatregelen:

  • Mondkapjes op bij binnenkomst én bij het lopen door de locatie. Als u zit, mag het mondkapje af.
  • Verplicht 1,5 meter afstand houden in alle ruimtes.
  • Maximaal aantal personen per ruimte.
  • Deelname aan de culturele activiteiten zang, dans en toneel blijft mogelijk. Hiervoor is voor mensen van 18 jaar of ouder een coronatoegangsbewijs nodig.
  • Horecapunten na 20.00 dicht.

Hebt u klachten? Blijf thuis en laat u testen. Vragen? Neem contact op met het Vastgoedloket via vastgoed@utrecht.nl

Maak ook het verschil als vrijwilliger!

Vindt u het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Ziet u ernaar uit om uw talenten (weer) te gebruiken? Kies op www.vcutrecht.nl voor een van de verschillende mogelijkheden!

Welzijn en samenleven in Utrecht

Utrecht is een stad van actieve bewoners. Veel bewoners zetten zich in voor de stad, hun wijk, hun buurt. Alle kans dat ook u zo’n actieve bewoner bent. De gemeente wil actieve bewoners ondersteunen. Dit doen wij door:

  • ruimtes te bieden (buurthuizen, buurtcentra) waar u terechtkunt voor uw activiteiten en initiatieven
  • ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
  • de inzet van ‘sociaal makelaars’, die initiatieven en activiteiten van bewoners ondersteunen
  • te zorgen voor een klimaat waarin kinderen veilig en gezond opgroeien
  • buurtpacts te sluiten met afspraken tussen bewoners en organisaties om sociale problemen in de buurt beter aan te pakken

Initiatief en invloed

De gemeente Utrecht biedt veel ruimte voor initiatieven van bewoners. Initiatieven zoals het opknappen en onderhouden van een plantsoen. Het runnen van een buurthuis samen met andere bewoners. Of het oprichten van een buurtvereniging, die kwetsbare buurtgenoten ondersteuning biedt.

Initiatiefnemers kunnen meer informatie vinden onder Uw initiatief. Daar kunt u lezen welke regels en vergunningen van toepassing zijn. Waar u een ruimte kunt huren of grond kunt kopen. En welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Wilt u meedenken over plannen en ontwikkelingen in de stad of in uw wijk of buurt? Kijk op Initiatief en invloed.

Bewonersinitiatief

Modern welzijnswerk begint bij u, als bewoner. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatief. Daarvan zien we veel voorbeelden. Bewoners nemen bijvoorbeeld het beheer van ‘hun’ buurthuis over van de gemeente. Andere bewoners werken samen om onderling hulp en zorg te organiseren. Weer andere bewoners onderhouden samen een plantsoen in hun buurt. Het zijn allemaal voorbeelden van modern welzijnswerk voor en door bewoners.

Welzijn is meer

Welzijn is een breed begrip. Welzijn is ook, dat mensen met een handicap overal kunnen komen. Dat betekent: toegankelijke gebouwen, activiteiten en informatie. Welzijn is ook respect en ruimte voor iedereen die in de stad woont, werkt of studeert. We willen geen discriminatie vanwege seksuele geaardheid. Of vanwege huiskleur of herkomst uit een ander land.

Discriminatie

In Utrecht willen wij geen discriminatie. Wij vinden dat niemand hieraan mag wennen. In onze stad moet iedereen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat vraagt van ons allemaal dat we elkaar de ruimte geven en respect hebben voor verschillen en elkaars cultuur. Lees meer op de pagina Utrecht tegen discriminatie.

Hulp en contact Utrecht voor iedereen