Samenleven (welzijn) Eenzaam

Iedereen voelt zich weleens eenzaam. In veel gevallen verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf. Eenzaamheid wordt een echt probleem wanneer mensen zich ernstig of langdurig eenzaam voelen. Dan kan het zo erg worden, dat u er zelf niet meer uit komt. Vooral nu we afstand moeten houden en veel thuis blijven, is de kans op (ernstige) eenzaamheid groter.

In Utrecht voelen ruim 36.000 mensen zich ernstig eenzaam (onderzoek 2018). Eenzaamheid is een belangrijk probleem en heeft vervelende gevolgen voor de gezondheid. Het kan ervoor zorgen dat mensen minder energie hebben en minder goed mee kunnen doen in de samenleving. Met de ‘Utrechtse aanpak eenzaamheid’ gaan we hier samen met bewoners, vrijwilligers, (zorg)professionals, ondernemers en bedrijven iets aan doen. 

Lees ook informatie voor professionals over de Utrechtse aanpak eenzaamheid

Utrechters helpen elkaar

Wilt u zelf hulp aanbieden of hebt u hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen? Of wilt u op een andere manier aandacht besteden aan elkaar? Er zijn verschillende platforms waar u terecht kunt voor hulp, advies, tips of verhalen.

Hebt u vragen over het aanbod aan informele ondersteuning en wilt u dat iemand meedenkt of adviseert? Bel dan het Infopunt Informele Zorg via 030  - 236 17 45 (maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur).

Hebt u meer hulp nodig? Praat dan eens met uw huisarts of ga langs bij het buurtteam in uw wijk.

Bekijk welke buurtteams er zijn

Hulp en contact Samenleven (welzijn)

Telefoon

14 030

E-mail

samenleving@utrecht.nl