Samenleven (welzijn) Eenzaam

Iedereen voelt zich weleens eenzaam. In veel gevallen verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf. Eenzaamheid wordt een echt probleem wanneer mensen zich ernstig of langdurig eenzaam voelen. Dan kan het zo erg worden, dat u er zelf niet meer uit komt.

In Utrecht voelen ruim 36.000 mensen zich ernstig eenzaam. Eenzaamheid is een belangrijk probleem en heeft vervelende gevolgen voor de gezondheid. Het kan ervoor zorgen dat mensen minder energie hebben en minder goed mee kunnen doen in de samenleving. Met de ‘Utrechtse aanpak eenzaamheid’ gaan we hier samen met bewoners, vrijwilligers, (zorg)professionals, ondernemers en bedrijven iets aan doen. 

Lees ook informatie voor professionals over de Utrechtse aanpak eenzaamheid

Zelf iets doen aan eenzaamheid

Wilt u nu al meer weten? Hebt u behoefte aan contact of bent u op zoek naar leuke activiteiten in uw buurt? Kijk alvast op de website Dock wat zij doen in uw buurt.

Hebt u meer hulp nodig? Praat dan eens met uw huisarts of ga langs bij het buurtteam in uw wijk. Bekijk welke buurtteams er zijn.

Hulp en contact Samenleven (welzijn)

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@utrecht.nl

Uw mening