Samenleven (welzijn) Kinderen en jongeren

kinderen in veiligheid

Op deze pagina vindt u informatie over het welzijn van kinderen en jongeren in Utrecht: de kinderraad en kinderrechten, jongerenwerk, hulp en ondersteuning voor meiden, zwerfjongeren en hulp bij schulden.

Kinderrechten

We geven extra aandacht aan kinderrechten. We luisteren naar ze en houden rekening met hun mening bij het maken van beleid. In Utrecht doet iedereen mee, dus ook de kinderen en jongeren in de stad. Lees meer op de pagina Kinderrechten.

Vreedzame Kinderraad

De Kinderraad is een methodiek waarin kinderen leren over democratie en burgerschap. Er wordt aan kinderen gevraagd hoe hun vreedzame school of wijk eruit ziet en wat zij daaraan zelf kunnen bijdragen. De kinderraad begint in de klas op school. Daarna is er overleg met scholen in de buurt. De kinderraad eindigt elk jaar in het stadhuis van Utrecht. Daar komt de stedelijke kinderraad bij elkaar. Ze bedenken projecten waar de kinderen in de stad veel aan kunnen hebben.

De Kinderraad is een mooi voorbeeld van hoe we in Utrecht luisteren naar de stem van het kind. Het is heel leerzaam voor de kinderen, bekijk de website van de kinderraad voor meer informatie.

De Vreedzame Wijk

In een vreedzame wijk werken onder andere ouders, wijkinstellingen, sportverenigingen, kinderopvang aan een prettig omgeving voor alle kinderen.

Het gaat vooral om:

  • ruzie samen oplossen
  • open staan voor verschillen
  • je verantwoordelijk voelen voor elkaar
  • samen meningsverschillen overbruggen

De vreedzame wijk richt zich op kinderen en scholen.
Ruzie lossen we op bijvoorbeeld op met de hulp van een bemiddelaar. Ook in de wijk zijn er wijkbemiddelaars, iedereen helpt mee er aan mee om te zorgen voor een vreedzame wijk.

Utrecht heeft in 9 van 10 wijken een ‘Vreedzame Wijk’.

Hulp en ondersteuning voor jongeren

Jongerenwerk

Jongerenwerkers stimuleren jongeren om op een positieve manier hun tijd te besteden en te werken aan hun toekomst. In Utrecht voert JoU, jongerenwerk Utrecht het jongerenwerk uit, in opdracht van de gemeente.

Dagbesteding

Focus (samenwerkingsverband) helpt jongeren tussen de 18 en 23 jaar op weg naar een passende dagbesteding. Deze jongeren hebben geen startkwalificatie of inkomen en gaan niet naar school.

Hulp en ondersteuning voor meiden

Pretty Woman biedt individuele en groepshulpverlening aan meiden van 11-23 jaar. Ook begeleiding van traumaverwerking en (opnieuw) leren aangeven van wensen en grenzen behoort tot hun expertise.

Hulp bij dak- en thuisloosheid

Ben jij tijdelijk dak- of thuisloos? Kijk welke hulp bij dakloosheid er voor jou is.

Wij willen een stad zijn waar jongeren niet dak- of thuisloos zijn, niet van de ene vriend(in) naar de andere trekken of op straat of in de nachtopvang slapen. Er zijn verschillende manieren om je te helpen!

Hulp bij geldzaken en schulden

Kijk welke hulp bij geldzorgen er voor jongeren is.

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd.vg@utrecht.nl

Telefoon

14 030