Samenleven (welzijn) Kinderrechten

Utrecht kinderrechtenstad: Utrecht wil meer aandacht voor kinderrechten en specifiek voor het thema ‘de stem van de kinderen’. We luisteren naar ze en betrekken hen bij het beleid. In Utrecht doet iedereen mee, dus ook de kinderen en jongeren in de stad. U leest hier hoe we dit doen.

Jeugdlintjes 2021

Ken jij een jonge Utrechter die iets bijzonders heeft gedaan voor een ander of voor de stad? Meld diegene dan aan voor een jeugdlintje. Iemand aanmelden kan tot en met 31 oktober.

Lees meer over de jeuglintjes

Wat doet Utrecht?

Samen werken we hard aan een goed leefklimaat voor alle Utrechtse kinderen. In ons beleid hebben de Kinderrechten altijd aandacht. Kinderen kunnen meepraten over de zaken die zij belangrijk vinden.  Dit doen we zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Hoe doen we dit?

 • De werkwijze De vreedzame school/De vreedzame wijk wordt in Utrecht steeds verder uitgebreid. 80% van de Utrechtse basisscholen werkt met De vreedzame school, en in 8 van de 10 wijken zijn vreedzame wijken.
 • We organiseren dialoogbijeenkomsten met kinderen/ jongeren zodat zij hun stem kunnen laten horen.
 • We werken samen met de kinderen aan beleidsontwikkelingen, bijvoorbeeld de invulling van het sociaal makelaarschap voor kinderen.
 • Van het beleidsdocument waarin het gemeentelijke jeugdbeleid staat (de ‘Uitvoeringsagenda Zorg voor Jeugd’) hebben we een kinderversie (pdf, 544 kB) gemaakt.
 • We vragen kinderen met ons mee te denken als het gaat over de invulling van participatie in de stad, hoe willen zij inspraak hebben.
 • We hebben als Utrecht een jongerendenktank UUT welke wordt ondersteund door de nationale jeugd raad.
 • U-2B Heard! een team van ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg, heeft een stem in het beleid.
 • We zoeken gedurende het hele jaar de samenwerking met organisaties in de stad om samen de kinderrechten te versterken.
 • We laten de stem van Utrechtse jongeren doorklinken in het sociaal beleid van de gemeente.
 • We hebben de hulp van Consultingkids ingeschakeld om kinderen mee te laten praten over het armoedebeleid.
 • Solgu heeft voor het project over inclusieve vrijetijdsbesteding aan kinderen met en zonder beperking gevraagd om mee te denken: welke plekken en activiteiten kunnen er beter en toegankelijker? De tips zijn te lezen op hun site.

Lees wat Utrecht doet om kinderen en jongeren een stem te geven, met daarbij voorbeelden uit de praktijk (pdf, 1,89 MB)

Samen met Utrechtse kinderen, jongeren en organisaties in de stad zetten we ons in voor Utrecht Kinderrechtenstad!

Wat zeggen kinderen zelf over kinderrechten? Bekijk de video:

Wat zijn kinderrechten eigenlijk?

De rechten van het kind zijn op 20 november 1989 in de Verenigde Naties door 193 landen aangenomen. Elk kind heeft recht op onderwijs en een eigen mening. Sinds 1989 is 20 november Internationale dag van de Rechten van het Kind. Lees meer over kinderrechten.

Kinderrechtenwandeling door Amnesty International

Amnesty International heeft in Utrecht een wandeling uitgestippeld over kinderrechten. Wandel ook mee, de wandeling is voor iedereen. U kunt de wandeling gratis downloaden via de website van Amnesty International.

De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Tijdens de wandeling komt u langs 20 verschillende plekken die iets te maken hebben met kinderrechten uit het Kinderrechtenverdrag. De gidsen zijn onder andere Dieuwertje Blok en Joris Linssen. 

De wandeling is geschikt voor:

 • scholen
 • buitenschoolse activiteiten
 • familie-uitjes

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd.vg@utrecht.nl

Telefoon

14 030