Samenleven (welzijn) Meld discriminatie

In Utrecht willen wij geen discriminatie. Wij vinden dat niemand hieraan mag wennen. In onze stad moet iedereen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat vraagt van ons allemaal dat we elkaar de ruimte geven en respect hebben voor verschillen en elkaars cultuur.

Meld discriminatie

Voelt u zich gediscrimineerd, bijvoorbeeld in uw werk, studie of tijdens het sporten? Of ziet u dat anderen slachtoffer zijn van discriminatie? U kunt dan een klacht indienen of een melding doen. Dit doet u bij Artikel 1 Midden Nederland.

Met Art. 1 wordt bedoeld: artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Daarin staat dat discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, geloof, politieke gezindheid (en dergelijke) verboden is. Op deze website van www.art1middennederland leest u hoe u een klacht of melding doet. U kunt ook lezen wat er met uw klacht of melding wordt gedaan.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
sportsamenleving@
utrecht.nl