Samenleven (welzijn) Ouderen

Utrecht is een vitale stad. De gemeente stimuleert dat Utrechters hun toekomst zoveel mogelijk in eigen hand nemen. Dit geldt ook voor oudere bewoners.

Het streven is dat ouderen zo vitaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hieraan leveren verschillende partijen een bijdrage: professionele zorgverleners, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente. En natuurlijk mantelzorgers, zorgvrijwilligers en ouderen zelf.

Informatie over vitaal oud worden in Utrecht

Bent u op zoek naar dagbesteding of vrijetijdsbesteding? Wilt u nieuwe mensen ontmoeten, bewegen, sporten, andere leuke dingen doen? Kijk op www.utrecht.jekuntmeer.nl

Hebt u hulp en ondersteuning nodig in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden? Dan kunt u terecht bij de gemeente

Merkt u dat iemand in uw omgeving steeds vergeetachtiger wordt? Of laat uw eigen geheugen u vaker in de steek? Dan kan er sprake zijn van dementie.

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Een goede toegankelijkheid van gebouwen is belangrijk voor ouderen.

Zoekt u informatie over het ouderenbeleid in Utrecht? Kijk op www.aco-utrecht.nl

COSBO-Stad-Utrecht komt op voor de belangen van ouderen: belangen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en inkomen.

Hulp en contact Samenleven (welzijn)

Telefoon

14 030

E-mail

samenleving@utrecht.nl