Samenleven (welzijn) Ouderen

Utrecht is een vitale stad. De gemeente stimuleert dat Utrechters hun toekomst zoveel mogelijk in eigen hand nemen. Dit geldt ook voor oudere bewoners.

Het streven is dat ouderen zo vitaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hieraan leveren verschillende partijen een bijdrage: professionele zorgverleners, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente. En natuurlijk mantelzorgers, zorgvrijwilligers en ouderen zelf.

Informatie over vitaal oud worden in Utrecht

Dagbesteding en ontmoeten

Bent u op zoek naar dagbesteding of vrijetijdsbesteding? Wilt u nieuwe mensen ontmoeten, bewegen, sporten, andere leuke dingen doen? Kijk op www.utrecht.jekuntmeer.nl

Hulp in dagelijks leven

Hebt u hulp en ondersteuning nodig in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden? Dan kunt u terecht bij de gemeente

Toegankelijk voor iedereen

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Een goede toegankelijkheid van gebouwen is belangrijk voor ouderen.

Hulp bij digitale middelen (computer, tablet, telefoon)

Hebt u moeite om met de computer te werken? Of leren hoe een moderne telefoon werkt of hoe u het internet gebruikt? Kijk welke hulp en cursussen er zijn.

Dementie

Merkt u dat iemand in uw omgeving steeds vergeetachtiger wordt? Of laat uw eigen geheugen u vaker in de steek? Dan kan er sprake zijn van dementie.

Belangen van ouderen

  • Zoekt u informatie over het ouderenbeleid in Utrecht? Kijk op www.aco-utrecht.nl
  • COSBO-Stad-Utrecht komt op voor de belangen van ouderen: belangen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en inkomen.

Hulp en contact Samenleven (welzijn)

Telefoon

14 030

E-mail

samenleving@utrecht.nl