Samenleven (welzijn) Utrecht voor iedereen

samenleving

Utrecht is een stad waarin iedereen erbij hoort, ongeacht opleidingsniveau, herkomst, geaardheid, geloofsovertuiging of beperking.

Utrecht zijn we samen

Utrecht is dé stad voor al haar inwoners. Onder de noemer ‘Utrecht zijn we samen’ zet Utrecht in op verbinding tussen haar inwoners met respect voor verschillen. Hiermee kunnen we ongewenst gedrag, polarisatie en eventuele radicalisering (helpen) voorkomen. Wilt u meer weten? Kijk dan op Utrecht zijn we samen.

Stadsgesprekken actieplan antidiscriminatie gaan niet door

Vanwege de situatie rondom het coronavirus verzetten we de stadsgesprekken op 25 maart en 1 april. Informatie over nieuwe data volgt.

Utrechtse antidiscriminatieagenda

In Utrecht willen wij geen discriminatie. Wij vinden dat niemand hieraan mag wennen. In onze stad moet iedereen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat vraagt van ons allemaal dat we elkaar de ruimte geven en respect hebben voor verschillen en elkaars cultuur. Het college heeft eind juni 2016 de Utrechtse Antidiscriminatieagenda ‘Wel verschillend, niet apart!’ (2016-2020) (pdf, 375 kB) vastgesteld. Deze agenda bevat een overzicht van activiteiten die de gemeente met partners in de stad organiseert om discriminatie tegen te gaan.

Lees meer over discriminatie op www.art1middennederland.

Alle Utrechters zijn gelijk

Alle Utrechters zijn gelijk, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of intersekse-conditie. Utrecht kent een rijk ‘roze leven’. In onze stad wonen ruim 30.000 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders (mensen die zich niet identificeren met het geslacht dat is geregistreerd bij geboorte) en mensen met een intersekse-conditie (mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw).

Regenboogagenda

De gemeente wil dat LHBTI+ ‘gewoon’ in Utrecht kunnen wonen, werken, studeren en uitgaan. Zonder discriminatie, agressieve benadering of andere problemen. Dit spreekt helaas nog niet voor zichzelf. De gemeente wil daarom de acceptatie en de veiligheid van LHBTI+ vergroten. Hoe we dat doen, leest u in de Utrechtse Regenboogagenda (pdf, 3,1 MB).

Gay alert

Er is een speciaal meldpunt voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, Gay alert 030 - 28 66 700. U kunt dit meldpunt bellen als u vanwege uw seksuele voorkeur wordt gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd.

De Utrechtse Mensenrechtencoalitie

Utrecht wil gelijkheid en vooruitgang voor iedereen in de stad. Verschillende Utrechtse organisaties nemen dit als uitgangspunt bij hun werk. Zij vormen een informeel netwerk genaamd de Utrechtse Mensenrechtencoalitie. Zij organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten over mensenrechten wereldwijd. Bekijk de website www.humanrightsutrecht.nl. Hier vindt u meer informatie over bijeenkomsten, activiteiten en aangesloten organisaties.

Toegankelijk Utrecht (VN-verdrag handicap/ Agenda 22)

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Utrecht werkt sinds 2007  aan die toegankelijkheid, eerst met Agenda 22 en nu met  het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is in 2016 vastgesteld. Bij het werken aan een toegankelijke stad werkt de gemeente samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking.
Lees meer over de aanpak

Toegankelijkheidsprijs

Sinds 2015 reikt de gemeente jaarlijks de ‘toegankelijkheidsprijs’ uit. De prijs gaat naar de organisatie die het best toegankelijk is voor mensen met een beperking. Wilt u meer weten of meedingen naar deze prijs? Kijk op de pagina over toegankelijkheidsprijs

Hulp en contact Samenleven (welzijn)

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@utrecht.nl

Uw mening