Samenleven (welzijn) Utrecht voor iedereen

samenleving

Utrecht is een stad waarin iedereen erbij hoort, ongeacht opleidingsniveau, herkomst, geaardheid, geloofsovertuiging of beperking.

Utrechtse antidiscriminatieagenda

In Utrecht willen wij geen discriminatie. Wij vinden dat niemand hieraan mag wennen. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat vraagt van ons allemaal dat we elkaar de ruimte geven en respect hebben voor verschillen en elkaars cultuur. In de agenda staat een overzicht van activiteiten die de gemeente met partners in de stad organiseert om discriminatie tegen te gaan.

Praat mee over nieuw actieplan antidiscriminatie

We maken een nieuw actieplan antidiscriminatie. Wilt u hierover meepraten en uw mening geven? Graag! In september sturen we u dan een uitnodiging.

Meld u aan

Bekijk de Utrechtse Antidiscriminatieagenda ‘Wel verschillend, niet apart!’ (2016-2020) (pdf, 375 kB)

Lees meer over discriminatie op de site van antidiscriminatiebureau Art. 1 Midden Nederland, het expertisecentrum en meldpunt voor discriminatie voor alle inwoners van de gemeente Utrecht.

Discriminatie melden

Maakt u dit mee? Of u bent hiervan getuige? Meld dit bij het Art.1 Midden Nederland. Is er sprake van een strafbaar feit? Dan kunt u ook aangifte doen bij de politie. Aangiftes bij de politie worden strafrechtelijk onderzocht. Zowel melding bij Art.1 Midden Nederland als aangifte bij de politie doen over hetzelfde incident is ook mogelijk. Bij spoed, gevaarlijke situaties en geweldsincidenten altijd de politie bellen. Voor gratis (juridisch) advies en ondersteuning is Art.1 Midden Nederland op kantooruren beschikbaar. Ook geven zij advies over en bieden hulp bij een politie-aangifte.

Utrecht zijn we samen

Utrecht is dé stad voor al haar inwoners. Onder de noemer ‘Utrecht zijn we samen’ zet Utrecht in op verbinding tussen haar inwoners met respect voor verschillen. Hiermee kunnen we ongewenst gedrag, polarisatie en eventuele radicalisering (helpen) voorkomen. Wilt u meer weten? Kijk dan op Utrecht zijn we samen.

Alle Utrechters zijn gelijk

Alle Utrechters zijn gelijk, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Utrecht kent een rijk ‘roze leven’. In onze stad wonen ruim 30.000 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders (mensen die zich niet identificeren met het geslacht dat is geregistreerd bij geboorte) en intersekse personen (mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw).

Regenboogagenda

De gemeente wil dat LHBTI+ ‘gewoon’ in Utrecht kunnen wonen, werken, studeren en uitgaan. Zonder discriminatie, agressieve benadering of andere problemen. Dit spreekt helaas nog niet voor zichzelf. De gemeente wil daarom de acceptatie en de veiligheid van LHBTI+ vergroten. Hoe we dat doen, leest u in de Utrechtse Regenboogagenda (pdf, 3,1 MB).

Gay alert

Er is een speciaal meldpunt voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, Gay alert 030 - 28 66 700. U kunt dit meldpunt bellen als u vanwege uw seksuele voorkeur wordt gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd.

De Utrechtse Mensenrechtencoalitie

Utrecht wil gelijkheid en vooruitgang voor iedereen in de stad. Verschillende Utrechtse organisaties nemen dit als uitgangspunt bij hun werk. Zij vormen een informeel netwerk genaamd de Utrechtse Mensenrechtencoalitie. Zij organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten over mensenrechten wereldwijd. Bekijk de website www.humanrightsutrecht.nl. Hier vindt u meer informatie over bijeenkomsten, activiteiten en aangesloten organisaties.

Toegankelijk Utrecht (VN-verdrag handicap/ Agenda 22)

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Utrecht werkt sinds 2007  aan die toegankelijkheid, eerst met Agenda 22 en nu met  het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is in 2016 vastgesteld. Bij het werken aan een toegankelijke stad werkt de gemeente samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking.
Lees meer over de aanpak

Toegankelijkheidsprijs

Sinds 2015 reikt de gemeente jaarlijks de ‘toegankelijkheidsprijs’ uit. De prijs gaat naar de organisatie die het best toegankelijk is voor mensen met een beperking. Wilt u meer weten of meedingen naar deze prijs? Kijk op de pagina over toegankelijkheidsprijs

Hulp en contact Samenleven (welzijn)

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@utrecht.nl