Samenleven (welzijn) Utrecht voor iedereen

samenleving

Utrecht is een stad waarin iedereen erbij hoort, ongeacht opleidingsniveau, herkomst, geaardheid, geloofsovertuiging of beperking.

Video: Utrecht zet zich in tegen discriminatie | Antidiscriminatie-agenda 2021

Discriminatie melden

Ervaart u discriminatie of u bent hiervan getuige? Meld dit bij de Utrechtse antidiscriminatievoorziening Art. 1 Midden Nederland binnen een jaar na de gebeurtenis. Behandeling van klachten is altijd vertrouwelijk en gratis. Is er mogelijk sprake van een strafbaar feit? Dan kunt u ook direct een melding maken of aangifte doen bij de politie. Art.1 Midden Nederland kan u hierbij adviseren en ondersteunen.

Meld discriminatie

Lees meer over wat de gemeente doet om discriminatie te verminderen

Utrecht zijn we samen

Utrecht is dé stad voor al haar inwoners. Onder de noemer ‘Utrecht zijn we samen’ zet Utrecht in op verbinding tussen haar inwoners met respect voor verschillen. Hiermee kunnen we ongewenst gedrag, polarisatie en eventuele radicalisering (helpen) voorkomen. Wilt u meer weten? Kijk dan op Utrecht zijn we samen.

Regenboogagenda

Utrecht kent een rijk ‘roze leven’. In onze stad wonen ruim 30.000 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders (mensen die zich niet identificeren met het geslacht dat is geregistreerd bij geboorte) en intersekse personen (mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw).

De gemeente wil dat LHBTI+ ‘gewoon’ in Utrecht kunnen wonen, werken, studeren en uitgaan. Zonder discriminatie, agressieve benadering of andere problemen. Dit spreekt helaas nog niet voor zichzelf. De gemeente wil daarom de acceptatie en de veiligheid van LHBTI+ vergroten. Hoe we dat doen, leest u in de Utrechtse Regenboogagenda (pdf, 3,1 MB).

Meldplatform LHBTI+ discriminatie

Samen met Art1. MN en het COC hebben we de website www.weblijvenonszelf.nl ontwikkeld. Op dit platform kunt u melding maken van LHBTQI-gerelateerde ongelijke, ongewenste of ongepaste behandeling. Dit kan als u dit zelf ervaart, maar ook als u dit bij een ander ziet. Bijvoorbeeld wanneer u uitgescholden of bedreigd wordt op straat, de toegang wordt geweigerd tot publieke voorzieningen en/of in het geval van verbale en fysieke confrontaties.

De Utrechtse Mensenrechtencoalitie

Utrecht wil gelijkheid en vooruitgang voor iedereen in de stad. Verschillende Utrechtse organisaties nemen dit als uitgangspunt bij hun werk. Zij vormen een informeel netwerk genaamd de Utrechtse Mensenrechtencoalitie. Zij organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten over mensenrechten wereldwijd. Bekijk de website www.humanrightsutrecht.nl. Hier vindt u meer informatie over bijeenkomsten, activiteiten en aangesloten organisaties.

Toegankelijk Utrecht (VN-verdrag handicap/ Agenda 22)

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Utrecht werkt sinds 2007  aan die toegankelijkheid, eerst met Agenda 22 en nu met  het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is in 2016 vastgesteld. Bij het werken aan een toegankelijke stad werkt de gemeente samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking.
Lees meer over de aanpak

Toegankelijkheidsprijs

Sinds 2015 reikt de gemeente jaarlijks de ‘toegankelijkheidsprijs’ uit. De prijs gaat naar de organisatie die het best toegankelijk is voor mensen met een beperking. Wilt u meer weten of meedingen naar deze prijs? Kijk op de pagina over toegankelijkheidsprijs

Hulp en contact Utrecht voor iedereen