Samenleven (welzijn) 100 jaar vrouwenkiesrecht

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen: en dat vieren we in Utrecht. Het hele jaar door zijn er allerlei activiteiten in de stad.

Stil staan bij 100 jaar vrouwenkiesrecht

Het vrouwenkiesrecht was de eerste stap op weg naar een gelijke positie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij. In Utrecht vinden we het belangrijk dat iedereen gelijk is, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geloofsovertuiging of geslacht. Daarom staan we stil bij 100 jaar vrouwenkiesrecht: een grote mijlpaal in de geschiedenis van de emancipatie.

Lopende activiteiten
ActiviteitWatWieWanneer
Utrecht in DialoogEen reeks verkiezingsdialogen op verschillende plekken in de stad. Utrecht in DialoogHeel 2019
Schoolbezoeken raadsledenVerschillende raadsleden gaan langs scholen.  Daarnaast is er specifiek aandacht voor de verkiezingen in maart en mei.Griffie UtrechtHeel 2019 (vooral maart en april)
Tentoonstelling MOED: Wat niet gezien wordtDeze expositie gaat over de vraag naar wat een gelijke samenleving betekent in een breder perspectief, en over belangrijke stemmen in de vrouwenbeweging van de eerste golf (zoals Sojourner Truth). Daarnaast laat de expositie zien dat kiesrecht voor vrouwen slechts het begin is van een weg naar een inclusieve samenleving. Centraal Museum Utrecht16 februari – 30 juni
Feestelijke onthulling gevelsteen stadhuis en mensenrechtencafé in het stadhuisPlaatsing gevelteken ter nagedachtenis van 100 jaar kiesrecht ontworpen. Hieromheen wordt een Mensenrechtencafé georganiseerd ronden vrouwenkiesrecht met actieve participatie van vrouwelijke raadsleden. Gemeente Utrecht, Griffie Utrecht, Utrechts Geveltekenfonds, mensenrechtencoalitie Human Rights Utrecht en mogelijk Gender Studies van de Universiteit Utrecht27 september
Themanummer tijdschrift Oud UtrechtHet tijdschrift Oud Utrecht gaat een themanummer maken. Aangeboden aan wethouder Diversiteit, Linda Voortman. Tijdschrift Oud UtrechtSeptember

Afgelopen activiteiten

Afgelopen activiteiten
ActiviteitWatWieWanneer
Wat Europa betekentMet de verkiezingen in het vooruitzicht nodigt Town & Gown Utrecht in Dialoog uit bij University College Utrecht om samen het onderwerp ‘wat Europa betekent’ te verkennen. Ze kijken tijdens deze dialoog naar de Europese cultuur en identiteit, met in het achterhoofd bestaande uitdagingen en toekomstige mogelijkheden.Utrecht in dialoog23 april
Tentoonstelling  stadhuisTentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht.Het Utrechts Archief en de gemeente UtrechtMei
ThemastadswandelingEen wandeling door de stad die gaat over ‘Utrechtse vrouwen en hun strijd tegen ongelijke behandeling’.Het Gilde Utrecht

24 april   7, 14, 21, 28 mei

Elkaar zien, de komende jarenWe bekijken een fototentoonstelling in het stadskantoor, delen ervaringen met kiesrechtdialogen en dromen over de komende eeuw.Utrecht in dialoog28 mei
VerkiezingsdialogenUtrecht in Dialoog organiseert speciale verkiezingsdialogen met raadsleden, studenten/stagiaires en verschillende scholen in aanloop naar de verkiezingen, met hierin aandacht voor het kiesrecht.Gemeente UtrechtMaart - mei
Laat je horen!Utrecht in Dialoog organiseert samen met De Voorkamer een dialoog in het kader van de viering van 100 jaar kiesrecht met als thema ‘Laat je horen!’ Dit gaat over artistieke, muzikale en dramatische vormen van expressie, en over geschreven en gesproken manieren om jezelf te laten horen.Utrecht in dialoog29 maart
Zelf kiezen (tieners)Tieners gaan met elkaar in gesprek over Zelf KiezenUtrecht in dialoog29 maart
Tentoonstelling stadskantoorEen tentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrechtHet Utrechts Archief en de gemeente Utrecht4 tot en met 28 maart in stadskantoor
Lezing over 100 jaar vrouwenkiesrecht, (meer) vrouwen in de politiekIn samenwerking met de Bibliotheek Utrecht, boekhandel Savannah Bay, en Meer Vrouwen in de Politiek wordt een lezing georganiseerd over sterke vrouwen. Thema van deze avond is: 100 jaar vrouwenkiesrecht, (meer) vrouwen in de politiek.De Bibliotheek Utrecht8 maart

Over 100 jaar vrouwenkiesrecht

In 2019 is het normaal om naar de stembus te gaan. Begin vorige eeuw was dit een heel ander verhaal. Mannen en vrouwen moesten strijden voor het recht te stemmen en zich verkiesbaar te stellen. Door wijzigingen in de wet kreeg een steeds groter deel van de mannen kiesrecht. In 1917 had dat als resultaat dat mannen algemeen kiesrecht kregen. Voor vrouwen was het moeilijker om stemrecht te krijgen: tot 1919 mocht geen enkele vrouw naar de stembus. Vrouwen hielden demonstraties en spreekbeurten, maakten promotiemateriaal, speelden toneel en zongen over het felbegeerde vrouwenkiesrecht. Met deze activiteiten maakten zij aan het grote publiek duidelijk dat vrouwen met kiesrecht een onmisbare inbreng hebben in het oplossen van problemen in de samenleving. Het kiesrecht voor vrouwen was geen doel op zich, maar een eerste stap op weg naar een gelijke positie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij.

Hulp en contact Samenleven (welzijn)

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@utrecht.nl

Uw mening