Samenleven (welzijn) Diversiteitsprijs

De gemeente reikt elk jaar de Diversiteitsprijs uit. De prijs is voor mensen, bedrijven en andere organisaties die zich op een creatieve manier inzetten voor een verdraagzame samenleving. Met activiteiten die mensen verbinden op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en economie.

De Utrechtse Diversiteitsprijs, voorheen de Tolerantieprijs, is ingesteld in 1995. De prijs is bedoeld voor initiatieven die verdraagzaamheid, respect en begrip in Utrecht bevorderen. Zodat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

Stichting Asha wint Diversiteitsprijs 2021

Stichting Asha is de winnaar van de Utrechtse Diversiteitsprijs 2021 en wint een geldbedrag van €5.000. Asha is een vrijwilligersorganisatie van Surinaamse Hindoestanen in de gemeente Utrecht. De organisatie is in 1976 opgericht en wil met haar activiteiten een positieve bijdrage leveren aan het gemeentelijke integratie- en participatiebeleid.

Volgens de jury verdient Stichting Asha de Diversiteitsprijs omdat de organisatie verschillende groepen Utrechters met elkaar verbindt, zichtbaar heeft bijgedragen aan emancipatie van de eigen doelgroep en de leefbaarheid bevordert in Utrecht waar veel culturen samenkomen. De stichting probeert met verschillende projecten stagediscriminatie en kansenongelijkheid in het onderwijs te verminderen. Ze geven onder andere voorlichtingen over discriminatie, helpen studenten die geen stageplek kunnen vinden en organiseren activiteiten voor jong en oud.

Andere genomineerden

BAPAHO Taalwandeling en stichting Big Brothers Big Sisters Utrecht waren ook genomineerd. BAPAHO biedt wandelingen aan voor Nederlandstalige- en anderstalige Utrechters, om Utrecht te ontdekken, te praten over cultuur, elkaar te leren kennen én te oefenen met de Nederlandse taal. Big Brothers Big Sisters Utrecht zet zich in voor kwetsbare kinderen van 6 tot 18 jaar die wonen in gezinnen die rondkomen van een minimuminkomen.

Art.1 Midden Nederland

Meer informatie over de voorwaarden, de prijs en de winnaars van vorige jaren staat op de website van Art.1 Midden Nederland. Dit is het provinciale expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. Zij organiseren de Tolerantieprijs.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur