Samenleven (welzijn) Inburgering

De gemeente is vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. We waren al verantwoordelijk voor maatschappelijke begeleiding, en gaan nu ook zorgen voor taalonderwijs, opleiding en aansluiting op werk. Om dat op een goede manier te doen, hebben we een plan gemaakt: Thuis in Utrecht: samen maken we meer werk van inburgering.

Wat staat er in het plan?

Utrecht wil meer doen dan alleen de wettelijke taken voor taal, werk, opleiding en maatschappelijke begeleiding. Zo kunnen inburgeraars sneller meedoen, raken zij sneller wegwijs en zijn ze korter afhankelijk van ondersteuning. In ons plan staat hoe wij dit willen bereiken. We zorgen voor begeleiding van inburgeraars op alle leefgebieden, zoals gezondheid, opvoeding van kinderen, rondkomen, taal/werk/opleiding en sociaal netwerk. De hoofdpunten uit het plan zijn: begeleiding, welkomhuizen en taal.

Lees het raadsvoorstel en bekijk de nota met uitgangspunten van Utrecht (agendapunt 17)

Begeleiding

We kiezen voor een netwerkorganisatie met begeleiders van verschillende organisaties. We betrekken hierbij (voormalig) inburgeraars, professionals en vrijwilligers. Zo komen we tot 1 team ‘begeleiding inburgeraars’. Vanaf 1 januari 2022 begeleidt dit team inburgeraars die instromen. Ook werken we samen met van het team statushouders van Werk & Inkomen, Vluchtelingenwerk en de Buurtteams Sociaal en Jeugd & Gezin.

De begeleiding gebeurt bij voorkeur op een gezamenlijke werkplek, zoals 'welkomhuizen'. Een begeleider maakt samen met een inburgeraar een persoonlijk plan. Dat gaat over talent, opleiding, werk, taal en toekomst. Elk plan is persoonlijk, maatwerk met steeds nieuwe stappen.

Welkomhuizen

Welkomhuizen zijn laagdrempelige (bestaande) ontmoetingsplekken in de wijk. We onderzoeken samenwerking met bestaande voorzieningen en ontmoetingsplekken verspreid over de stad. Hier kunnen nieuwe Utrechters in contact komen met buurtgenoten en andere inwoners van de stad. Voor integratie vanaf dag 1. Inburgeraars leren en begrijpen zo sneller en beter de taal en samenleving.

Iedereen kan er activiteiten volgen, organiseren of vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld met Nederlands leren of een luisterend oor. Voor begeleiders is een welkomhuis een laagdrempelige plek om te werken en gesprekken te voeren met inburgeraars.

Taal leren

Inburgeraars leren de taal in de les én zoveel mogelijk daarbuiten. Dus op het werk, tijdens de opleiding of studie, in de winkel, bij het taalcafé, met de buren, op straat en de sportvereniging. Want de taal en de samenleving leer je door mee te doen. Utrecht koopt taalonderwijs in met de regiogemeenten U16. Zo zorgen we voor een goed aanbod van taalonderwijs voor alle inburgeraars in de regio.

Werk en taal

Om een voorbeeld te geven: samen met ondernemers, taalscholen en opleiders ontwikkelt de gemeente Utrecht sinds 2015 programma’s voor werk en taal. Deze zijn bedoeld voor werkzoekenden die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Veel werkzoekenden zijn statushouders. Zij leren op de werkvloer de Nederlandse taal en een vak.

Lees meer over het programma waarin we taal, cultuur, werk en opleiding combineren

Samenwerking

Op het gebied van asiel, integratie en inburgering werkt de gemeente samen met veel organisaties, inwoners en werkgevers in de regio, zoals de Utrechtse inburgeringscoalitie. Daarin werken veel organisaties, inwoners, werkgevers en (voormalig) statushouders mee. Onder meer via (digitale) bijeenkomsten en in werkgroepen over rondkomen, gezondheid, taal, werk en ontmoeten.

Taalscholen en vrijwilligersorganisaties zoals taalmaatjes en taalcafés vinden elkaar in het taalaanbod. De gemeente Utrecht en taalscholen hebben getekend voor een goede kwaliteit van het taalaanbod voor alle inburgeraars in de regio. De Utrechtse U16 regiogemeenten werken samen op het gebied van asiel en integratie, zoals de inkoop van taalonderwijs aan inburgeraars en huisvesting.

Hoe verder?

Het plan is op 20 januari 2021 door de hele gemeenteraad goedgekeurd. We kunnen nu door met onze inzet voor (toekomstige) inburgeraars in onze stad. Utrecht kijkt naar manieren om vanaf 1 juli 2021 zoveel mogelijk van het plan voor het inburgeren uit te voeren. Ondanks het besluit van het Rijk om het invoeren van de nieuwe wet inburgering met een half jaar uit te stellen tot 1 januari 2022. Zo praten we op dit moment met marktpartijen zoals taalscholen over het uitvoeren van het plan.

Wilt u zich inzetten voor inburgeraars?

Veel Utrechters zijn als vrijwilliger betrokken bij initiatieven met en voor vluchtelingen en statushouders. Bijvoorbeeld als buur, als taalcoach, voor fietsles of als gezinsbuddy. Wie zich wil inzetten, kan daarvoor terecht bij diverse organisaties in de stad. Zoals de Vrijwilligerscentrale, Taal Doet Meer,  Plan Einstein, VluchtelingenWerk, Welkom in Utrecht, UAF Stichting voor vluchteling studenten.

Meer informatie over inburgeren

Hulp en contact Inburgering

Telefoon

14 030

E-mail

gesprekinburgering@utrecht.nl