Samenleven (welzijn) Opvang Voorveldse Polder

In de opvang Voorveldse Polder kunnen 350 vluchtelingen terecht voor maximaal een half jaar. Dit is in het gebouw van Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg 92. We hebben dit samen met het COA afgesproken met de eigenaar. Het COA neemt het gebouw volledig in eigen beheer de komende 6 maanden. De eigenaar van het gebouw en de andere ondernemers in de omgeving gaan samen de opvang tot een succes maken.

Op 6 december was er een online informatiebijeenkomst met buurtbewoners over de nieuwe opvanglocatie. Verschillende onderwerpen zijn besproken, zoals over de opvang, veiligheid en de leefbaarheid vin de omgeving. De opvang moet voor iedereen goed verlopen.

De belangrijkste uitkomsten van dat gesprek

Samenstelling

Vanaf 15 december is de opvang in gebruik. De bewoners zijn gezinnen met kinderen en alleenstaande vluchtelingen uit verschillende landen, zoals Syrië, Irak, Colombia, Venezuela, Somalië en Eritrea. Kinderen die onder de leerplicht vallen, gaan naar school.

Initiatieven in de stad

Samen met betrokken partijen in de stad zorgen we voor zinvolle dagbesteding aan vluchtelingen. Ook als ze tijdelijk in Utrecht verblijven. Zodat zij bijvoorbeeld de Nederlandse of Engelse taal oefenen, vrijwilligerswerk doen, met vrijwilligers eten, wandelen of sporten met Utrechtse vrijwilligers. We werken hierin samen met onze Plan Einstein partners.

In de opvang zijn de mogelijkheden en de ruimte voor activiteiten minimaal. Daarom komt er tijdelijk extra verblijfsruimte direct buiten de opvanglocatie.

Welkom in Utrecht

Vluchtelingen kunnen via Welkom in Utrecht meedoen aan activiteiten of vrijwilligerswerk, een van onze Plan Einstein partners. Welkom in Utrecht coördineert vraag en aanbod van activiteiten en brengt zo vluchtelingen en Utrechtse vrijwilligers en initiatieven samen.

Mochten er spullen nodig zijn, dan komt er een gerichte oproep van Welkom in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.welkominutrecht.nu.

VluchtelingenWerk

Wilt u meer weten over het proces waarin vluchtelingen zitten? VluchtelingenWerk is een ander Plan Einstein partner. Zij geven voorlichting over de asielprocedure, leven in een azc, verblijfsvergunning, inburgering en tips voor begeleiding van asielzoekers en statushouders. De volgende cursus is op woensdagochtend 19 januari. Aanmelden kan via vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Veiligheid en leefbaarheid

Alle betrokken organisaties werken samen om de opvang voor iedereen goed en veilig te laten verlopen. Gemeente, politie, COA, locatiepersoneel en de omliggende ondernemers willen overlast voor bezoekers en de omgeving voorkomen.

Op de opvanglocatie en in de directe omgeving zijn er 24 uur per dag mensen beschikbaar door COA en beveiliging. Daarnaast zorgen THOR en politie voor toezicht in de openbare ruimte. Zij staan met de wijkadviseurs en de gebiedsmanager Veiligheid in contact met organisaties zoals de vrijwilligersorganisatie en sportclubs in park Voorveldse Polder. Het COA laat de bewoners in de opvang weten over regels en afspraken in en rondom de opvanglocatie. Bij signalen van onveiligheid volgen maatregelen.

Lees meer over meldingen van gevaar, overlast of onveilige situaties

Beheergroep

Er is een beheergroep opvang Voorveldse Polder. Deze bestaat uit professionals van onder andere gemeente, COA, politie en wijkbewoners. Zij houden regelmatig overleg en hebben korte lijnen om voor iedereen de opvang goed en veilig te laten verlopen.
Wilt u deelnemen aan de beheergroep? U kunt zich aanmelden via vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Coronamaatregelen

Het COA volgt de richtlijnen van de GGD. Als mensen op locatie aankomen wordt hen aangeboden om zich te vaccineren.

Contactgegevens

ZZoals met elke opvanglocatie kunnen omwonenden met vragen over de opvang direct bij het COA terecht. U vindt op www.coa.nl algemene informatie over opvang, begeleiding, procedures en regelgeving in het Nederlandse asielbeleid. Op webpagina staat meer specifieke informatie over de noodopvang Voorveldse Polder. Het telefoonnummer is 06 25 27 89 86. Het e-mailadres is utrechtstarlodge@coa.nl.

Hulp en contact Opvang asielzoekers