Samenleven (welzijn) Tijdelijke noodopvang in voormalig pand Holland Casino

We willen vluchtelingen tijdelijke noodopvang bieden in onze stad. Dat doen we samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en met de Jaarbeurs. We kijken of het oude pand van Holland Casino aan de Overste den Oudenlaan geschikt te maken is.

De bedoeling is om er tijdelijk 500 vluchtelingen op te vangen. Het gaat om een mix van mannen, vrouwen en kinderen vanaf 12 jaar uit Afghanistan en andere landen zoals Jemen, Syrië, Iran, Irak, Midden-Afrika. Het COA verwacht de noodopvang in Utrecht nodig te hebben voor een periode van 6 tot 12 maanden vanaf half november 2021. Een definitief besluit is nog niet genomen.

Oproep aan gemeenten

Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen om tijdelijk noodopvang te bieden. Het gaat dan om noodopvang aan vluchtelingen en meer huizen voor statushouders. De gebouwen van het COA komen ruimte tekort, ook door de situatie in Afghanistan. Opvang van vluchtelingen vraagt een gezamenlijke inspanning. Utrecht is een stad van mensenrechten. Daarom willen we  mensen in tijden van nood onderdak bieden. Net als in 2015; toen werden 500 mensen opgevangen in het Beatrixgebouw Jaarbeurs en later op andere plekken in de stad.

Verbouwing Holland Casino

Namens het Rijk is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor het realiseren en beheren van opvang voor vluchtelingen in Nederland. Het COA werkt samen met gemeenten en met eigenaren van vastgoed voor geschikte en beschikbare locaties. COA betaalt de kosten. Het gebruiksklaar maken van het oude pand van Holland Casino is een groteverbouwing. Nodig zijn: sanitaire voorzieningen, slaap- en eetgedeeltes en ruimte voor activiteiten. Ook komen er gezinskamers voor gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar.

Activiteiten

Mensen in de opvang hebben behoefte aan ontspanning en perspectief. Ze kijken tv, lezen, tafeltennis of tafelvoetbal. Ze kunnen naar buiten en mogen vrijwilligerswerk doen. Via Welkom in Utrecht kunnen zij aan activiteiten meedoen en zo Utrechters ontmoeten. Zij willen graag de taal leren en de stad en inwoners leren kennen. Welkom in Utrecht brengt vluchtelingen en Utrechters samen via vraag en aanbod van activiteiten.

Veiligheid en leefbaarheid

Voor veiligheid en leefbaarheid is veel aandacht. We zitten daarvoor in een beheergroep samen met COA, politie (wijkagent), betrokken (wijk)organisaties en omwonenden. De beheergroep bespreekt vragen, zorgen en ideeën van ondernemers en bewoners. Zij delen informatie via meldingen en gesprekken. Dat helpt om opvang in de wijk zo goed mogelijk te laten verlopen voor buurtbewoners en vluchtelingen.

Het COA gaat over de veiligheid binnen in de locatie. In de noodopvang zijn 24 uur per dag medewerkers van het COA en/of de beveiliging aanwezig. Het COA heeft huisregels waar de bewoners zich aan moeten houden. Mochten er op of om de opvanglocatie signalen zijn van onveiligheid, dan geven COA-medewerkers dit direct door aan de politie.

Hulp en contact Opvang Holland Casino

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl