Samenleven (welzijn) Tijdelijke noodopvang in Jaarbeurs

We kijken of vluchtelingen tijdelijke noodopvang kunnen krijgen in onze stad. Dat doen we samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en met de Jaarbeurs.

Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen om tijdelijk noodopvang te bieden. Het gaat dan om noodopvang aan vluchtelingen en meer huizen voor statushouders. De gebouwen van het COA komen ruimte tekort, ook door de situatie in Afghanistan. Utrecht wil mensen in tijden van nood onderdak bieden.

Onderzoek naar opvang

In 2015 zijn 500 vluchtelingen in de Jaarbeurs opgevangen en later op andere plekken. Die tijdelijke (nood)opvang is toen goed verlopen. De Jaarbeurs, het COA en de gemeente kijken opnieuw naar mogelijkheden voor een tijdelijke noodopvang voor maximaal 500 personen. Dit hangt af van wat er in de praktijk mogelijk is met de maatregelen tegen corona.

Het COA verwacht noodopvang nodig te hebben voor 6 maanden. Dit hangt af van hoeveel mensen er komen. We verwachten dat het COA binnen enkele weken een besluit neemt hierover. Gaat de opvang door in de Jaarbeurs? Dan ontvangen de omwonenden een uitnodiging voor een bijeenkomst. Dit kan in een ruimte zijn of digitaal.

Activiteiten

Verschillende organisaties zullen zinvolle activiteiten regelen voor de vluchtelingen. Een goed voorbeeld is het programma van Plan Einstein. De activiteiten zijn natuurlijk ook toegankelijk voor bewoners uit omliggende buurten: zo kunnen vluchtelingen en bewoners elkaar beter leren kennen. 

Meer woningen voor inwoners en statushouders

We zijn ook bezig met het zoeken en bekijken van gebouwen en plekken voor (gemengde) huisvesting op langere termijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn met jongeren en starters. We zoeken zo snel mogelijk. Zo kunnen vluchtelingen die mogen blijven, sneller een huis vinden. Maar ook andere Utrechters die een woning zoeken.

Hulp en contact Opvang asielzoekers