Samenleven (welzijn) Inburgeren

Bent u nieuw in Nederland en gaat u in Utrecht wonen? Welkom! Als u moet inburgeren krijgt u een brief van DUO. Daarin staat wanneer u begint. U leert dan de Nederlandse taal. En u leert hoe wij in Nederland wonen, werken en leven.

Begint u op of na 1 januari 2022 met inburgeren?

Dan maken we als gemeente samen met u een plan hoe u mee kunt doen in Nederland. Wat voor opleiding het best bij u past. En wat voor werk u zou kunnen doen. Wij helpen u ook met het vinden van werk. U krijgt ook hulp bij het regelen van uw geldzaken en andere dingen die u misschien moeilijk vindt.  

De inburgeringstermijn is 3 jaar. Dat betekent dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen moet doen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd.

Wij nodigen u zelf uit voor de gesprekken over uw inburgering. Daar hoeft u niets voor te doen.

Meer informatie over inburgering (ook in andere talen)/more information (also in other languages)

Video door Divosa (in English)

Andere situaties:

Dan moet u ook verplicht inburgeren. U krijgt daarover een brief van DUO. Daarin staat wanneer u begint met inburgeren.

Begint u na 1 januari 2022 met inburgeren?

Dan nodigen we u als gemeente uit voor een gesprek. Wij vertellen wat u allemaal moet doen om in te burgeren. Wij maken ook samen een plan hoe u mee kunt doen in Nederland.

Als gezinsmigrant regelt en betaalt u uw inburgeringslessen zelf. U kunt daarvoor geld lenen bij DUO. Wilt  u geld van DUO lenen? Dan moet u een cursus volgen bij een school met een keurmerk. Scholen met het Keurmerk Inburgering vindt u op www.zoekinburgerschool.nl

Ook als u geen geld leent bij DUO is het beter om te kiezen voor een school met het Keurmerk Inburgering. U weet dan zeker dat u goed les krijgt. En uw examen kunt halen.

De inburgeringstermijn is 3 jaar. Dat betekent dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen moet doen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd. Zorg dat u op tijd bent. Anders kunt u een boete krijgen.

Bent u al voor 1 januari 2022 begonnen met inburgeren?

Kijk dan op www.inburgeren.nl welke regels voor u gelden. Daar vindt u ook informatie in andere talen.

Wilt u graag hulp van ons als gemeente bij het inburgeren?

Stuur dan een e-mail naar inburgering@utrecht.nl en leg uit wat uw situatie is. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek. Daarin kijken wij samen met u hoe wij u kunnen helpen.

Welke regels voor u gelden, hangt af van het moment dat u begon met inburgeren. Kijk daarvoor op www.inburgeren.nl. U vindt daar ook informatie in andere talen.

U moet uw inburgering zelf regelen en betalen. U kunt daarvoor geld lenen bij DUO. Wilt u geld van DUO lenen? Dan moet u een cursus volgen bij een school met een keurmerk. Scholen met het keurmerk Inburgering vindt u op www.zoekinburgerschool.nl

Ook als u geen geld leent bij DUO is het beter om te kiezen voor een school met het keurmerk Inburgering. U weet dan zeker dat u goed les krijgt. En uw examen kunt halen.

De inburgeringstermijn is 3 jaar. Dat betekent dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen moet doen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd. Zorg dat u op tijd bent. Anders kunt u een boete krijgen.

Wilt u graag hulp van ons als gemeente bij het inburgeren?

Stuur dan een e-mail naar inburgering@utrecht.nl en leg uit wat uw situatie is. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek. Daarin kijken wij samen met u hoe wij u kunnen helpen.

Dan kunnen we u als gemeente helpen met bijvoorbeeld:

  • taallessen
  • examentraining
  • examenkosten
  • hulp bij het aanvragen van een ontheffing, vrijstelling, of verlenging van de termijn voor inburgeren

Stuur een e-mail naar inburgering@utrecht.nl en leg uw situatie uit. Dan nodigen wij u uit voor een gesprek. Daarin kijken wij samen met u hoe wij u kunnen helpen.

Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat u het zelf wilt. Bijvoorbeeld omdat u Nederlander wilt worden. Hoe dat werkt leest u op Nederlander worden door naturalisatie.

Kom naar het Welkomhuis

In het Welkomhuis kunt u gratis activiteiten doen. U kunt ook oefenen met het spreken van de Nederlandse taal. Maar u kunt ook gewoon langskomen voor een kop koffie. In het Welkomhuis werken mensen die al ingeburgerd zijn. Zij spreken verschillende talen.
Meer over het Welkomhuis

Beter Nederlands leren?

Wilt u (beter) Nederlands leren? Of hulp bij het werken op de computer? Kijk dan op Hulp bij taal en computer.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
8.30 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie