Samenleven (welzijn) Inburgering

De gemeente is vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. We waren al verantwoordelijk voor maatschappelijke begeleiding, en gaan nu ook zorgen voor taalonderwijs, opleiding en aansluiting op werk. Om dat op een goede manier te doen, hebben we een plan gemaakt: Thuis in Utrecht: samen maken we meer werk van inburgering.

Wat staat er in het plan?

Utrecht wil meer doen dan alleen de wettelijke taken voor taal, werk, opleiding en maatschappelijke begeleiding. Zo kunnen inburgeraars sneller meedoen, raken zij sneller wegwijs en zijn ze korter afhankelijk van ondersteuning. In ons plan staat hoe wij dit willen bereiken. We zorgen voor begeleiding van inburgeraars op alle gebieden, zoals gezondheid, opvoeding van kinderen, rondkomen, taal, werk, opleiding en sociaal netwerk. De hoofdpunten uit het plan zijn: begeleiding, welkomhuizen en taal.

Lees het raadsvoorstel en bekijk de nota met uitgangspunten van Utrecht (agendapunt 17)

Begeleiding

We kiezen voor een netwerkorganisatie met begeleiders van verschillende organisaties. We betrekken hierbij (voormalig) inburgeraars, professionals en vrijwilligers. Zo komen we tot 1 team ‘begeleiding inburgeraars’. Vanaf 1 januari 2022 begeleidt dit team inburgeraars die instromen. Ook werken we samen met van het team statushouders van Werk & Inkomen, Vluchtelingenwerk en de Buurtteams Sociaal en Jeugd & Gezin.

De begeleiding gebeurt bij voorkeur op een gezamenlijke werkplek, zoals 'welkomhuizen'. Een begeleider maakt samen met een inburgeraar een persoonlijk plan. Dat gaat over talent, opleiding, werk, taal en toekomst.

Welkomhuis

Het welkomhuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de stad. We onderzoeken of dit kan in samenwerking met bestaande voorzieningen en ontmoetingsplekken verspreid over de stad, zoals de bibliotheek. Hier kunnen nieuwe Utrechters in contact komen met buurtgenoten en andere inwoners van de stad. Voor integratie vanaf dag 1. Inburgeraars leren en begrijpen zo sneller en beter de taal en samenleving.

Iedereen kan er activiteiten volgen, organiseren of vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld met Nederlands leren of je vindt er een luisterend oor. Voor begeleiders is een welkomhuis een laagdrempelige plek om te werken en gesprekken te voeren met inburgeraars.

Taal leren

Inburgeraars leren de taal in de les én zoveel mogelijk daarbuiten. Dus op het werk, tijdens de opleiding of studie, in de winkel, bij het taalcafé, met de buren, op straat en de sportvereniging. Want de taal en de samenleving leer je door mee te doen. Utrecht koopt taalonderwijs in met de regiogemeenten U10. Zo zorgen we voor een goed aanbod van taalonderwijs voor alle inburgeraars in de regio.

Werk en taal

Om een voorbeeld te geven: samen met ondernemers, taalscholen en opleiders ontwikkelen  we sinds 2015 programma’s voor werk en taal. Deze zijn bedoeld voor werkzoekenden die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Veel werkzoekenden zijn statushouders. Zij leren op de werkvloer de Nederlandse taal en een vak.

Lees meer over het programma waarin we taal, cultuur, werk en opleiding combineren

Samenwerking

Op het gebied van asiel, integratie en inburgering werkt de gemeente samen met veel organisaties, inwoners, (voormalige) statushouders en werkgevers in de regio, zoals de Utrechtse inburgeringscoalitie.

De Utrechtse U10 regiogemeenten werken samen op het gebied van asiel en integratie, zoals de inkoop van taalonderwijs aan inburgeraars en huisvesting.

Hoe verder?

Het plan is op 20 januari 2021 door de hele gemeenteraad goedgekeurd. We gaan door met onze inzet voor (toekomstige) inburgeraars in onze stad. En gaan al zoveel mogelijk aan de slag in de geest van de nieuwe wet. De nieuwe wet inburgering gaat per 1 januari 2022 in.

Wilt u zich inzetten voor inburgeraars?

Veel Utrechters zijn als vrijwilliger betrokken bij initiatieven met en voor vluchtelingen en statushouders. Bijvoorbeeld als buur, als taalcoach, voor fietsles of als gezinsbuddy. Wie zich wil inzetten, kan daarvoor terecht bij diverse organisaties in de stad. Zoals de Vrijwilligerscentrale, Taal Doet Meer,  Plan Einstein, VluchtelingenWerk, Welkom in Utrecht, UAF Stichting voor vluchteling studenten.

Hulp en contact Inburgering

Telefoon

14 030

E-mail

gesprekinburgering@utrecht.nl