Samenleven (welzijn) Inburgering

De gemeente is vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. We waren al verantwoordelijk voor maatschappelijke begeleiding, en gaan nu ook zorgen voor taalonderwijs, opleiding en aansluiting op werk. Om dat op een goede manier te doen, hebben we een plan gemaakt: Thuis in Utrecht: samen maken we meer werk van inburgering.

Wat staat er in het plan?

Utrecht wil meer doen dan alleen de wettelijke taken voor taal, werk, opleiding en begeleiding. Zo kunnen inburgeraars sneller meedoen, raken zij sneller wegwijs en zijn ze korter afhankelijk van ondersteuning. In ons plan staat hoe wij dit willen bereiken. We zorgen voor begeleiding van inburgeraars op alle gebieden, zoals gezondheid, opvoeding van kinderen, rondkomen, taal, werk, opleiding en sociaal netwerk. Daarvoor werkt de gemeente samen met veel organisaties, inwoners zoals (voormalige) statushouders, werkgevers, regiogemeenten. Een groot deel van hen is verenigd in de Utrechtse inburgeringscoalitie.

Lees het raadsvoorstel en bekijk de nota met uitgangspunten van Utrecht (agendapunt 17)

Start proefperiode

Utrecht is op 1 september 2021 gestart met een proefperiode, 4 maanden voordat de nieuwe wet ingaat per 1 januari 2022. Daardoor kunnen we nu al huidige statushouders en eventuele gezinsmigranten beter begeleiden. De proefperiode bestaat uit 3 samenhangende pilots binnen de Utrechtse aanpak van inburgering: het Welkomhuis, de Kansrijke Start en het Team Inburgering.

Bekijk de video's op YouTube:

Welkomhuis

Vanaf 1 september zijn we met een Welkomhuis gevestigd in het Krachtstation in Kanaleneiland. Nu al weten veel inwoners en organisaties deze laagdrempelige plek te vinden. Daar sluiten we met onze samenwerking en programma’s voor inburgering bij aan. Inburgeraars kunnen er bijvoorbeeld activiteiten en voorlichtingen volgen en organiseren, de Nederlandse taal oefenen en andere mensen ontmoeten met een kop koffie. In het welkomhuis werken meertalige en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Met de proef onderzoeken we hoe het Welkomhuis het beste werkt.

Lees meer over het Welkomhuis

Kansrijke Start

We starten al met het programma van de Kansrijke Start in het asielzoekerscentrum (AZC) in Utrecht of Leersum. Daar biedt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) lessen voorinburgering aan op het AZC. Inburgeraars volgen nu al trainingen en workshops. Bijvoorbeeld de training ‘Kansen op de arbeidsmarkt, een workshop gezondheidszorg in Nederland of een training in weerbaarheid. Elke inburgeraar krijgt verder een rondleiding door de stad. Tijdens de Kansrijke Start heeft de inburgeraar op het Welkomhuis verschillende gesprekken met begeleiders van het Team Inburgering. Het programma Kansrijke Start duurt gemiddeld 10 tot 12 weken. De gemeente gaat het programma Kansrijke Start aankomende jaren verder vormgeven, samen met partners uit de stad.

Team Inburgering

In het nieuwe Team Inburgering werken Vluchtelingenwerk, de Buurtteams en gemeente Utrecht samen aan de begeleiding van nieuwe Utrechters bij hun inburgering. De samenwerking was er al, maar deze is versterkt. Bovendien werken de 3 partijen nu samen in 1 team en op 1 plek in het Welkomhuis. Zo kan het team sneller de juiste dienstverlening inzetten en hoeft de inburgeraar niet langs verschillende loketten. Het team draagt zorg voor ondersteuning op alle leefgebieden zoals taal, werk, financiën, gezondheid en het sociale netwerk. Uiteraard in nauwe samenwerking alle betrokken partijen in de stad.

Taalonderwijs in de regio Utrecht

Onder de nieuwe wet moeten gemeenten zorgen dat inburgeraars taalonderwijs krijgen. Utrecht en 14 andere gemeenten uit de regio Utrecht kopen samen taalonderwijs in. Zo zorgen de gemeenten voor goed taalonderwijs aan alle inburgeraars in de regio. In december 2021 is bekend welke partijen het taalonderwijs gaan aanbieden vanaf maart 2022. Dan heeft de eerste lichting statushouders onder de nieuwe wet het programma Kansrijke Start afgerond.

Werk en taal

In Utrecht werkt de gemeente sinds 2015 nauw samen met ondernemers, taalscholen en opleiders voor programma’s voor werk en taal. Deze zijn bedoeld voor werkzoekenden die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Samenwerking is gericht op bedrijven die personeel nodig hebben. Veel werkzoekenden zijn statushouders. Zij leren op de werkvloer de Nederlandse taal en een vak en houden er vaak een baan aan over.

Lees meer over het programma waarin we taal, cultuur, werk en opleiding combineren

Hulp en contact Inburgering

Telefoon

14 030

E-mail

gesprekinburgering@utrecht.nl