Samenleven (welzijn) Informatie voor vluchtelingen en andere nieuwkomers

Asiel aanvragen

Wilt u in Nederland verblijven? Of wilt u Nederlander worden? Meld u dan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND regelt de asielprocedure. De IND verleent een verblijfsvergunning of wijst een asielverzoek af.

Opvang

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang aan asielzoekers op verschillende plaatsen in Nederland.
In Utrecht heeft het COA een asielzoekerscentrum (AZC) op de Joseph Haydnlaan 2 in Oog in Al.

Bijzondere opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning

Mensen zonder verblijfsvergunning krijgen in enkele gemeenten in Nederland opvang en begeleiding. Utrecht is een van die gemeenten. Samen met andere (overheids)organisaties werken we aan een goede oplossing voor mensen zonder verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld dat iemand alsnog in Nederland kan blijven of zelfstandig vertrekt naar een ander land.

Aanmelden voor opvang

Komt u voor deze opvang in aanmerking? U kunt zich persoonlijk melden bij het Aanmeldloket LVV, Johannes Camphuysstraat 10, 3531 SE in Utrecht.

Het aanmeldloket is open:

  • maandag: 10.00 tot 12.30 uur
  • dinsdag: 13.00 tot 15.30 uur
  • vrijdag: 10.00 tot 12.30 uur

Inburgeren

Hebt u een verblijfsvergunning in Nederland? Dan moet u inburgeren. Lees hoe u kunt inburgeren in Nederland op www.inburgeren.nl. En wat u moet doen om het inburgeringsexamen voor te bereiden.

De Rijksoverheid is verantwoordelijkheid voor inburgering van statushouders. Gemeenten gaan deze taak vanaf 1 januari 2022 overnemen,

Participatieverklaring

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan doet u ook mee aan het participatieverklaringstraject. U leert hoe de samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Daarmee bewijst u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Werk en studie voor statushouders

De gemeente en Vluchtelingenwerk Midden-Nederland zorgen samen voor begeleiding op maat naar werk, studie, stage, werkervaringsplek of vrijwilligerswerk Op de pagina Aan het werk vindt u meer informatie en tips voor het vinden van een baan.

Organisaties voor vluchtelingen

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk West- en Midden-Nederland zorgt voor ondersteuning en behartigt uw belangen. Hier kunt u terecht met vragen over gezondheid, inburgering, vrijwilligerswerk, asielprocedures, huisvesting, financiƫn en sport. Vluchtelingenwerk is aanwezig op de opvanglocaties en heeft in Utrecht een kantoor op Telingstraat 2 en voor eerdere alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Welkom in Utrecht

Bij de organisatie Welkom in Utrecht vindt u sociale en culturele activiteiten in Utrecht. Dit is voor vluchtelingen en wijkbewoners om elkaar te leren kennen. Lees de verhalen of bekijk de Facebookpagina.

VC Utrecht (vrijwilligerscentrale)

Wilt u vrijwilligerswerk doen? VC Utrecht heeft vacatures voor vrijwilligerswerk en brengt vrijwilligers en organisaties bij elkaar.

UAF (stichting voor vluchteling-studenten)

Bent u op zoek naar een studie of baan? UAF helpt hoogopgeleide vluchtelingen daarbij.

Nederlands leren

Hoeft u niet in te burgeren of hebt u dat al gedaan? Als u (beter) Nederlands wilt leren, of hulp wilt bij het werken op de computer, kijk dan op de pagina Hulp bij taal en digitaal.

Hulp en contact Opvang asielzoekers