Samenleven (welzijn) Kleinschalige woonvoorziening De Meern

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat de Meentweg 168 in De Meern als kleinschalige woonvoorziening gebruiken. Hier komen maximaal 20 jongeren te wonen. Zij hebben (nog) geen verblijfsvergunning. In het pand is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. In januari 2021 start het COA met de verbouwing van het pand.

Gemaakte afspraken

Gemeente Utrecht heeft het COA in 2020 toestemming gegeven voor het gebruik van de woning op de Meentweg voor 10 jaar. Hiervoor is een vergunningentraject doorlopen. Het COA voldoet aan de voorwaarden. Zo zijn een inpassingsplan, beheerplan en werkafspraken gemaakt.

Ondersteuning en begeleiding

Eind 2020 zijn door betrokken partijen afspraken gemaakt voor goede ondersteuning rond de jongeren. De samenwerkende partijen zijn onder andere: COA, Nidos (voogdij jongeren), Buurtteam jeugd en gezin, de school (Ithaka) en de gemeente Utrecht. Voor de jongeren is 24 uur per dag begeleiding aanwezig in het pand.

Hoe betrekken we de buurt?

Voor de opening van de opvanglocatie, wil het COA de buurt uitnodigen om een kijkje te nemen (als dat coronaproof kan). Het COA informeert de buurt zo snel mogelijk wanneer de jongeren er gaan wonen. Dat gebeurt stapsgewijs, in fases trekken de jongeren in. Na een half jaar beoordelen we hoe het gaat.

De gemeente en het COA zijn en blijven met de buurt in gesprek, onder meer via de klankbordgroep. Als alle jongeren op de Meentweg wonen, komt er een overleg met omwonenden. Dit overleg bestaat uit buurtbewoners en ondernemers, het COA en de gemeente. Hierin houdt iedereen elkaar op de hoogte over de situatie en ontwikkelingen. Daarnaast zijn met de buurt afspraken gemaakt voor het verbeteren van de openbare ruimte, zoals openbare verlichting, groen en de speelplek in het Mauritspark. Ook zijn met de buurt, jongerenwerk, gemeente en politie afspraken gemaakt voor meldingen van overlast.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Meer informatie

Verloop aanvraag COA

In de eerdere nieuwsbrieven leest u meer over het verloop van de aanvraag door het COA vanaf voorjaar 2019.

Opvang minderjarige asielzoekers

In opdracht van het Rijk moet het COA zorgen voor woningen voor asielzoekers in Nederland, zoals asielzoekerscentra. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen wonen niet in een asielzoekerscentrum maar in kleinschalige woonvoorzieningen met 24-uurs begeleiding. Deze woonvorm biedt de schoolgaande jongeren meer rust en betere mogelijkheden voor begeleiding.

Lees meer informatie over alleenstaande minderjarige asielzoekers op de website van het COA.

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl