Samenleven (welzijn) Nieuwsbrief april 2020

Dit is de achtste nieuwsbrief over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern.

Nieuwe wijkagent

In januari is Elsbeth Knappstein gestart als de nieuwe wijkagent in De Meern. Zij is geen onbekende in het gebied. Zij heeft jarenlang ervaring als wijkagent in Vleuterweide.

U kunt Wijkagent Knappstein bereiken via email elsbeth.knappstein@politie.nl of telefonisch via 0900-8844. Zij krijgt dan een terugbelbericht.

Iets melden? Belangrijke telefoonnummers

Wilt u iets melden? In deze nieuwsbrief vindt u een Meldnummerkaart (pdf, 539 kB). Dat is een kaart met de belangrijkste telefoonnummers voor het melden van onveilige situaties, overlast en misdrijven. Zo ziet u in één oogopslag waar u moet zijn.

Vergunningprocedure

Naar aanleiding van een aanvraag van het COA heeft de gemeente op 28 januari j.l. een tijdelijke omgevingsvergunning verleend met kenmerk omgevingsvergunning HZ_WABO-19-34587. Deze is voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op de Meentweg 168 voor tijdelijke huisvesting (onder toezicht) van maximaal 20 minderjarige asielzoekers. Tegen dit besluit zijn bezwaarschriften ingediend die behandeld zullen worden. Tegen de beslissing op de bezwaarschriften kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank.

Schouw

De gemeenteraad heeft gevraagd om samen met omwonenden en de klankbordgroep een schouw te organiseren rondom de Meentweg 168. Met de klankbordgroep is afgesproken om dat in juni te doen. Buurtbewoners ontvangen hiervoor een wijkbericht als uitnodiging. Of de schouw in juni kan doorgaan, hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Hebt u nog vragen? U vindt meer informatie op deze website van de gemeente en op www.coa.nl/amv. Of stuur een mail naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl