Samenleven (welzijn) Nieuwsbrief juli 2019

Dit is de tweede nieuwsbrief over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern.

Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Begin juli kwam de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. In de klankbordgroep overleggen buurtbewoners met het COA, de gemeente en de politie over een goede inpassing van de woonvoorziening in de buurt. De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaking met elkaar en de rol van de klankbordgroep.

Ook is afgesproken dat een delegatie van de klankbordgroep op bezoek gaat bij een vergelijkbare locatie voor minderjarige asielzoekers.

Melden van overlast

In de klankbordgroep is ook gesproken over overlast in de buurt. De politie krijgt nauwelijks meldingen van overlast. Toch is er volgens een aantal bewoners sprake van veel overlast. Het is van belang om overlast te melden bij politie (telefoonnummer 0800 8844) en gemeente (telefoonnummer 14 030). Of schriftelijk via utrecht.nl/melding of de Slim Melden Utrecht app. Zo houden we met elkaar zicht op de aard en omvang van de overlast, zodat we die zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Bij spoed belt u uiteraard 112.

Vergunningaanvraag

Het COA is bezig om de vergunningaanvragen voor te bereiden. De aanvragen zijn nog niet ingediend bij de gemeente. Zodra dit wel het geval is, worden ze gepubliceerd op de website Officiële bekendmakingen en informeren we u hierover via deze nieuwsbrief.

Om de aanvragen niet te missen, kunt u zich ook de website Officiële bekendmakingen aanmelden voor een e-mailservice en aangeven voor welk postcodegebied u informatie wilt ontvangen. U leest daar ook hoe u een schriftelijke reactie kunt indienen.

Pand Meentweg 168

Het pand voor de woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers aan de Meentweg 168 komt op 1 augustus in bezit van het COA. Het COA laat het pand vanaf die datum bewonen via HOD, de Huis-Oppas-Dienst Nederland. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van het verloop van de vergunningenprocedure. Mocht u klachten hebben of overlast ondervinden van de tijdelijke bewoners, dan kunt u dit melden bij HOD, tel: 030-2511500 of klacht@hod.nl

Even voorstellen

Liesbeth Maats, projectleider vanuit de Gemeente Utrecht.

Liesbeth Maats heeft lange tijd in Overvecht gewerkt als wijkadviseur voor de gemeente Utrecht. Daar was zij onder meer betrokken bij de noodopvang van 400 asielzoekers in de wijk. Sinds kort werkt zij bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling aan de opvang voor minderjarige asielzoekers aan de Meentweg.

Rick van Rosmalen, manager bijzondere opvang COA.

Rick van Rosmalen is manager van de kleinschalige opvang voor minderjarige asielzoekers in Utrecht. Hij heeft als manager veel ervaring opgedaan met opvang voor jongeren, onder andere in Ermelo, Wageningen en Overloon.

Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Uw mening