Samenleven (welzijn) Nieuwsbrief november 2019

Dit is de vierde nieuwsbrief over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern.

Aanvraag ontvangen

Hierbij laten we u weten dat de gemeente Utrecht van het COA de vergunningaanvraag heeft ontvangen voor de Meentweg 168. Het gaat om de aanvraag voor de realisatie van een kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige vreemdelingen (amv). Bij de aanvraag is een beheerplan en een inpassingsplan toegevoegd. Hierin geeft het COA aan hoe ze de woonvoorziening zo goed mogelijk wil inpassen in de buurt.

Dossiernummer

De gemeente maakt dergelijke aanvragen voor een omgevingsvergunning bekend via www.officielebekendmakingen.nl. Op deze website kunt u onder meer lezen hoe u een schriftelijke reactie/zienswijze kunt indienen, binnen welke termijn en eventuele stukken behorend bij een aanvraag.
 
Op dit moment is de aanvraag Meentweg 168 in verwerking en nog niet op die website gepubliceerd. Publicatie is naar verwachting op woensdag 30 oktober 2019. De aanvraag heeft kenmerk HZ_WABO-19-34587. Dat dossiernummer kunt u als zoekterm invoeren op de website van Officiële bekendmakingen, vanaf woensdag.

Stukken

Eventuele stukken van dit dossier die niet online beschikbaar zijn, kunt u bij de gemeente opvragen. Stuur daarvoor aub een bericht naar bekendmakingen@utrecht.nl met kenmerk HZ_WABO-19-34587 en uw naam, adres en telefoonnummer. Wij e-mailen u dan de stukken.
 
Of kom naar het stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken

Planning

Het college van B en W maakt naar verwachting begin 2020 een voorgenomen besluit op de vergunningaanvragen bekend. In dit voorgenomen besluit gaat het college in op de zienswijzen die zijn binnengekomen.

De gemeenteraad krijgt daarna de gelegenheid het voorgenomen besluit te agenderen en er met het college over te debatteren.

Vervolgens neemt het college van B en W, na alle argumenten te hebben gehoord en gewogen, een definitief besluit. Dit is naar verwachting eind januari. Tegen dit besluit is het mogelijk bezwaar en of beroep in te stellen.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Uw mening