Samenleven (welzijn) Nieuws opvang asielzoekers

U leest hier het laatste nieuws over de 3 opvanglocaties in de stad.

Opvanglocatie Ravellaan sluit

26-04-2017 | De tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Ravellaan in de wijk West gaat sluiten. Hier wonen nu 194 asielzoekers. Zij gaan de komende maanden in groepjes verhuizen naar de opvanglocatie Plan Einstein in Overvecht. Zo blijven zij nog steeds in Utrecht. Dit is het Utrechtse beleid: wie in Utrecht in de opvang komt, kan in Utrecht blijven.

Waarom sluit opvanglocatie Ravellaan?

Dit is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland flink is afgenomen. Daarom sluit het COA een aantal locaties. En van andere locaties brengt het COA de opvangcapaciteit terug.

Lees meer hierover op de website van het COA


Opvanglocatie Einsteindreef 101-139 in gebruik genomen

01-03-2017 | De eerste groep asielzoekers is op 1 maart op Plan Einstein aangekomen. De groep bestaat uit 30 volwassenen. In een deel van het pand zijn bouwvakkers nog aan het werk. Gezinnen met kinderen komen pas later. Pas als de verbouwing helemaal klaar is.

Plan Einstein

Vanaf mei kunnen er maximaal 400 asielzoekers wonen op Plan Einstein. Er komt een mix van gezinnen, mannen en vrouwen. De 38 jongeren die er wonen gaan zich inzetten voor de asielzoekers en voor de wijk. De asielzoekers kunnen op Plan Einstein samen met wijkbewoners cursussen volgen. Zo kunnen ze zich vanaf dag 1 richten op de toekomst, ongeacht in welk land die toekomst ligt.

Cursussen

Begin februari zijn de eerste cursussen voor Overvechters en asielzoekers gestart in Plan Einstein. De Volksuniversiteit Utrecht geeft cursussen zakelijk Engels op verschillende niveaus. De Universiteit Utrecht geeft cursussen (internationaal) ondernemerschap. Na de cursus ondernemerschap kunnen cursisten begeleiding krijgen en kennis maken met bedrijven en organisaties. Er starten regelmatig nieuwe cursussen. Woont u in Overvecht en hebt u interesse? Stuur dan een e-mail naar overvecht@utrecht.nl.

Europese subsidie

De Utrechtse aanpak voor opvang en integratie van asielzoekers is vernieuwend. Plan Einstein krijgt subsidie uit het fonds Urban Innovative Actions (UIA) van de Europese Commissie omdat het een goed voorbeeld is voor andere Europese steden. Voor deze aanpak werkt de gemeente samen met Socius Wonen, Universiteit Utrecht, de Volksuniversiteit, de Social Impact Factory, VluchtelingenWerk Midden-Nederland en de universiteiten van Roehampton en Oxford.

logo subsidie UIA

Voortgang opvanglocatie Einsteindreef

23-02-2017 | In Overvecht wordt de opvang van asielzoekers voorbereid. De verbouwing van het pand aan de Einsteindreef 101-139 is in volle gang. Eind februari is een deel van het gebouw klaar en vanaf mei is het gebouw helemaal af.

Eerste asielzoekers

Eind februari is een deel van de opvanglocatie klaar. Dan komt de eerste groep asielzoekers aan. Deze groep bestaat alleen uit volwassenen. Gezinnen met kinderen komen als alle bouwvakkers weg zijn. In mei is het gebouw helemaal klaar. Er kunnen dan maximaal 400 asielzoekers wonen. Het wordt een mix van gezinnen, mannen en vrouwen.

Samen leven, samen leren

De gemeente wil van de opvanglocatie in Overvecht ook een plek maken voor wijkbewoners. Daarom ontwikkelden wij samen met een aantal partners 'Plan Einstein'. Binnen het plan wonen jongeren in hetzelfde gebouw als de asielzoekers. Sinds 1 november wonen hier 38 jongeren die een binding hebben met de wijk. Zij gaan activiteiten voor en met de asielzoekers en voor de buurt organiseren.

Cursussen voor asielzoekers en bewoners

In het gebouw worden cursussen gegeven aan gemengde groepen asielzoekers en bewoners. Deze cursussen zijn in februari 2017 gestart en worden gegeven door de Universiteit Utrecht en de Volksuniversiteit.

Wat: cursussen ‘ondernemerschap’ en ‘zakelijk Engels op verschillende niveaus’

  • Wanneer: vanaf februari 2017
  • Waar: opvanglocatie Einsteindreef 101-139
  • Voor wie: bewoners uit Overvecht en asielzoekers

Woont u in Overvecht en wilt u meedoen met deze cursussen? Meld u aan via overvecht@utrecht.nl.

Plan Einstein krijgt door de vernieuwende aanpak, ‘samen leven en samen leren’ Europese subsidie.

Klankbordgroep

De gemeente heeft regelmatig overleg met een klankbordgroep van bewoners. Bij dit overleg zijn ook de wijkagent en mensen van het COA en jongerenhuisvester Socius aanwezig. De klankbordgroep bespreekt de voorbereiding van de opvanglocatie Plan Einstein en de communicatie met wijkbewoners.


Plan Einstein: samen leven en samen leren

21-02-2017 | Samen leven, samen leren. Dat is Plan Einstein. Hoe leven jongeren en asielzoekers samen in Plan Einstein? Wanneer worden de cursussen zakelijk Engels en ondernemerschap gegeven? En hoe kunnen wijkbewoners zich hiervoor opgeven? Bekijk de veelgestelde vragen.


Gezocht: counsellors en coaches door Einstein Onderneemt

17-02-2017 | De Social Impact Factory, één van de partners van Plan Einstein, breidt haar netwerk van sociaal betrokken bedrijven verder uit. SIF, een Utrechtse organisatie die actief is op het gebied van sociaal ondernemen, zoekt:

  • counsellors, die vluchtelingen en buurtbewoners uit Overvecht begeleiden bij hun ondernemersambities
  • coaches die ervaring hebben met het opzetten van een bedrijf
  • maatschappelijk betrokken bedrijven voor ‘Experiencedays’ en rondleidingen voor vluchtelingen en Overvechters

Vernieuwende aanpak

Op Plan Einstein wonen vluchtelingen samen met jongeren. Ook kunnen vluchtelingen en Overvechters samen cursussen volgen die hun kans op een betere toekomst vergroten. Het gaat om zakelijk Engels van de Volksuniversiteit en (internationaal) ondernemerschap van de Universiteit Utrecht, aangevuld met begeleiding door de Social Impact Factory en VluchtelingenWerk Midden-Nederland. De vernieuwende aanpak van Plan Einstein, kan als voorbeeld dienen voor andere Europese steden. Daarom krijgt het project een subsidie van het Urban Innovative Actions Initiative uit het European Regional and Development Fund.
Meer informatie vindt u op socialimpactfactory.com en plan-einstein.nl.


Integratie: hoe pakt Utrecht dit aan?

24-01-2017 | Hoe kan Utrecht zorgen dat vluchtelingen zo snel mogelijk economisch en sociaal zelfredzaam worden? In juni 2016 sprak de gemeente met bewoners, waaronder ook statushouders, over wat hiervoor nodig is.
Het vernieuwde integratiebeleid bevat de opbrengst en ideeën van dit stadsgesprek. Ook zijn hierin aanvullingen van de Raadscommissie van 6 oktober opgenomen. De integratie agenda gaat niet alleen over inburgering, maar ook over huisvesting, gezondheid, werk en inkomen en onderwijs.
Integratie is niet-vrijblijvend, maar vraagt inzet van twee kanten. Bekijk hier hoe Utrecht dit aanpakt.


Voortgang opvanglocatie Einsteindreef

19-12-2016 | In Overvecht wordt de opvang van asielzoekers voorbereid. De verbouwing van het pand aan de Einsteindreef 101-139 is in volle gang. Eind februari is een deel van het gebouw klaar en vanaf mei is het gebouw helemaal af. Het COA verwacht eind februari de eerste 30 tot 40 asielzoekers. Lees meer over de komst asielzoekers


Statushouders en 50-plussers krijgen werkervaringsplekken

statushouder en werkgever tekenen

01-12-2016 | Op 23 november was er een bijeenkomst meet & greet ‘Utrecht opent deuren voor ongekend talent’. Dit is een evenement voor 50-plussers en statushouders (vluchteling met een verblijfsvergunning). Hier kunnen zij kennismaken met werkgevers uit verschillende sectoren.
Via een speeddate hebben ze gekeken of er een klik was voor een werkervaringsplek. Maar liefst 53 matches waren het resultaat van deze bijeenkomst.
De meet & greet werd georganiseerd door de Utrechtse Uitdaging, met steun van gemeente Utrecht en de Social Impact Factory.

Lees het verslag van meet & greet ‘Utrecht opent deuren voor ongekend talent’ (pdf, 235 kB).


Film 'Vluchtelingen van alle tijden'

Gesprek van deelnemers stadsgesprek opvanglocaties aan ronde tafel

29-11-2016 | Vluchtelingen zijn van alle tijden, maar elke tijd heeft zijn eigen problemen en aanpak. Deze film werd vertoond tijdens het de stadsgesprekken in Leidsche Rijn en Oost over opvanglocaties van asielzoekers op 16 en 26 november.
Binnenkort leest u hier meer over de adviezen die deelnemers van deze stadsgesprek meegeven aan het college bij het schrijven van een advies aan de gemeenteraad.


Eerste bewoners in uitbreiding asielzoekerscentrum Joseph Haydnlaan

10-11-2016 | Het COA heeft de uitbreiding van het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan in wijk West in gebruik genomen. De asielzoekers komen vanaf 10 november in groepen aan. Er is plaats voor maximaal 150 mensen.

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) denkt dat hier zowel gezinnen, stellen en mensen die alleen zijn naartoe komen. De meeste mensen komen op dit moment uit Syrie, Iran, Eritrea, Irak en Afghanistan.

Over het gebouw

In het gebouw zijn wooneenheden voor 2, 4 of 6 personen. Er zijn wooneenheden met een eigen keuken, douche en wc en twee slaapkamers. Daarom is de locatie zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. De inrichting is sober. Het gebouw heeft een eigen receptie en een eigen beveiliging.

Sporten, spelen en leren

De bewoners maken gebruik van de andere COA voorzieningen op het terrein. Zoals een medische dienst, een kledinguitgiftepunt, een loket van Vluchtelingenwerk, de kinderspeelzaal, de sportvelden en de lesprogramma’s. Op verzoek van wijkbewoners is gezorgd voor extra buitenspeelruimte en een voetbalkooi. Bewoners van de opvang en wijkbewoners kunnen hier samen gebruik van maken.

Klankbordgroep bewoners

De gemeente heeft regelmatig contact met de klankbordgroep van wijkbewoners over de veiligheid en leefbaarheid in en rondom de opvang.


Aanmelden stadsgesprek over nieuwe locaties opvang asielzoekers

Op 16 en 26 november 2016 wordt er een stadsgesprek gehouden over de nieuwe locaties voor de opvang van asielzoekers.

Waar en wanneer

  • woensdagavond 16 november 19.00-22.00 uur, Locatie Podium Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 (Parkeren op P1 Groenedijk), De Meern
  • zaterdag 26 november 13.30-16.30 uur, Locatie Het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht

Wilt u aan het gesprek deelnemen? Stuur dan een mail naar stadsgespreklocaties@utrecht.nl.

Lees meer over dit stadsgesprek.


Europese commissie: "Utrechtse aanpak van opvang asielzoekers is innovatief"

12-10-2016 | Utrecht krijgt een Europese subsidie voor een vernieuwende vorm van opvang van asielzoekers. Op 12 oktober werd bekend dat Utrecht tot 1 van de 18 projecten behoort, die subsidie krijgen uit een Europees programma voor innovatieve oplossingen in steden. In totaal waren er 378 inzendingen.

Deze unieke aanpak houdt in dat op één locatie asielzoekers en jongeren wonen. Op deze locatie worden ook opleidingen en activiteiten voor asielzoekers én voor wijkbewoners georganiseerd. Utrecht gaat deze aanpak samen met partners realiseren aan de Einsteindreef in Overvecht. Het ‘Plan Einstein’ dat zij gezamenlijk ontwikkelen, kan als voorbeeld dienen voor andere Europese steden die te maken hebben met de opvang en integratie van asielzoekers.

Lees meer bij de veelgestelde vragen.


Eerdere berichten opvang asielzoekers

Hulp en contact

Telefoon
14 030

Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA)
noodopvangutrecht
@coa.nl