Samenleven (welzijn) Toegankelijk

Verschillende mensen, waaronder een met een rolstoel, wachten bij bushalte

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Utrecht werkt sinds 2007 met de aanpak van Agenda 22 aan die toegankelijkheid. De gemeente werkt hierbij samen met belangenorganisaties.

De gemeente bouwt toegankelijke gebouwen. Bij verbouw zorgt ze dat het gebouw toegankelijk wordt. Sinds 2015 looft Utrecht de Toegankelijkheidsprijs uit voor instellingen die subsidie ontvangen. De instelling die het beste toegankelijk is, wint.

Toegankelijke openbare gebouwen

Een goede toegankelijkheid van gebouwen is belangrijk voor mensen met een lichamelijke beperking, slechthorenden en slechtzienden. Utrecht past de Utrecht Standaard Toegankelijk (pdf, 144 kb) toe op het (ver)bouwen van eigen gebouwen.

Wilt u weten of u met een rolstoel de bibliotheek in kunt, welk restaurant toegankelijk is en waar een toegankelijk toilet is? Op www.toegankelijkutrecht.nl ziet u hoe toegankelijk Utrechtse openbare gebouwen zijn. U vindt hier informatie over bijna 550 gebouwen.

Hoe is het in Utrecht geregeld?

De gemeente Utrecht werkt voor iedereen en heeft oog voor mensen met beperkingen. Voor 2012-2018 werkt de gemeente de plannen uit zoals omschreven in het beleidsplan Agenda 22 (pdf, 1,19 MB). Lees de stand van zaken van eind 2015 in de brief aan de raad over Agenda 22/VN-verdrag.

De aanpak van Agenda 22 bestaat uit 22 regels (pdf, 59,8 kB) en is opgesteld door de Verenigde Naties. Deze aanpak is een voorloper van het VN-verdrag voor mensen met een beperking (pdf, 19 kB). De Eerste Kamer heeft het verdrag in 2016 vastgesteld.

Belangenorganisaties

De gemeente werkt samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking. Deze organisaties geven aan waar inwoners met een beperking in het gewone leven tegenaanlopen. Zij denken ook mee over oplossingen.

De belangenorganisaties zijn:

Nieuw: toolbox voor organisaties

Solgu (Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht) is de vereniging die de belangen behartigt van mensen met een fysieke beperking in Utrecht. Solgu heeft een toolbox gemaakt met tips en trucs voor organisaties die hun toegankelijkheid willen verbeteren. In de toolbox zitten onder andere een zelftest, een checklist, trainingen gastvrijheid. Ook kunnen organisaties bij Solgu een gratis advies aanvragen. Bekijk de toolbox

Wat merkt u van het beleid?

Een paar resultaten van dit beleid zijn:

  • toegankelijke openbare gebouwen, zoals het Vorstelijk Complex en het Stadskantoor
  • sportactiviteiten voor mensen met een langdurige psychiatrische beperking
  • toegankelijke bushaltes
  • digitale formulieren die leesbaar en bruikbaar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking

Toegankelijkheidsprijs

De gemeente Utrecht reikt sinds 2015 de Toegankelijkheidsprijs uit. De prijs gaat naar de organisatie die het best toegankelijk is voor mensen met een beperking. Wilt u meer weten over deze prijs, of hiervoor in aanmerking komen? Kijk dan op utrecht.nl/toegankelijkheidsprijs.

Meer informatie

Hulp en contact Toegankelijk Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail