Samenleven (welzijn) Toegankelijk

Verschillende mensen, waaronder een met een rolstoel, wachten bij bushalte

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Utrecht werkt sinds 2007 aan die toegankelijkheid, eerst met Agenda 22 en nu met het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is in 2016 vastgesteld. De gemeente werkt hierbij samen met belangenorganisaties.

Kaart met toegankelijke plekken in Utrecht

Wilt u weten of u met een rolstoel de bibliotheek in kunt, welk restaurant toegankelijk is en waar een toegankelijk toilet is? Wheelmap.org is een kaart waarop u toegankelijk plekken kunt zoeken. Wheelmap is ook als app te gebruiken. Meer informatie? Bekijk het filmpje met ondertiteling of het filmpje met audiodescriptie.

Koplopersgemeente

Utrecht is een van de 25 ‘koplopergemeenten’ die zich sterk maken voor een samenleving waarin iedereen –met én zonder een beperking- mee kan doen.Lees meer over het Koplopersprogramma van de VNG 'Iedereen doet mee'

Toegankelijkheidsprijs

Sinds 2015 looft Utrecht de Toegankelijkheidsprijs uit. Deze prijs gaat naar de organisatie, instelling of het bedrijf die het best toegankelijk is voor mensen met een beperking.
Lees meer over de Toegankelijkheidsprijs

Toegankelijke openbare gebouwen

De gemeente bouwt toegankelijke gebouwen. Ook bij verbouw zorgt ze dat het gebouw toegankelijk wordt. Utrecht past de Utrecht Standaard Toegankelijk (pdf, 144 kb) toe op het (ver)bouwen van eigen gebouwen.

Belangenorganisaties

De gemeente werkt samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking. Deze organisaties geven aan waar inwoners met een beperking in het gewone leven tegenaanlopen. Zij denken ook mee over oplossingen.

De belangenorganisaties zijn:

Tips voor organisaties

Solgu (Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht) is de organisatie die de belangen behartigt van mensen met een lichamelijke beperking in Utrecht. Solgu heeft veel tips voor organisaties die hun toegankelijkheid willen verbeteren. Organisaties kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een zelftest, een checklist en trainingen gastvrijheid. Ook kunnen organisaties bij Solgu een gratis advies aanvragen.

Bekijk de tips

Wat merkt u van het beleid?

Een paar resultaten van dit beleid zijn:

  • de gemeentelijke website utrecht.nl is duidelijk, ook voor bewoners met een verstandelijke beperking
  • toegankelijke openbare gebouwen, zoals de stadsschouwburg, het Castellum, de gymzaal aan de Pagodedreef en het Stadskantoor
  • sportactiviteiten voor mensen met een langdurige psychiatrische beperking
  • toegankelijke bushaltes

Meer informatie

Hulp en contact Toegankelijk Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail