Samenleven (welzijn) Agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'

Utrecht wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen en waar we niemand buitensluiten. Een inclusieve (toegankelijke) stad. Alle Utrechters, met en zonder een beperking, moeten alle gebouwen, de openbare ruimte en dienstverlening kunnen gebruiken. Alle ambities van de gemeente staan in de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'.

Aan de slag met het VN-verdrag handicap

Al sinds 2007 werkt de gemeente aan een stad waar iedereen zich welkom voelt. Eerst met Agenda 22 en nu met het VN-verdrag handicap. In het VN-verdrag beschrijven de Verenigde Naties de rechten van mensen met een beperking. En wat landen moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen met en zonder een beperking dezelfde kansen hebben.

Die rechten en plichten heeft Utrecht verwerkt in de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'. Vooraf hebben we goed geluisterd naar mensen met een beperking en hun belangenorganisaties. Ook tijdens de uitvoering van de plannen is het motto 'niets over ons zonder ons'.

3 kansen

De gemeente vindt het VN-verdrag handicap belangrijk. Daarom staat het in het akkoord tussen de politieke partijen voor de periode 2018-2022: Utrecht: ruimte voor iedereen. We laten zien hoe we ons inzetten voor een samenleving voor iedereen in de plannen over zorg (Wmo), werk (Participatiewet) en jeugd (Jeugdwet). In de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' staan onze ambities voor openbare ruimte, sport, welzijn en publieksdienstverlening. We pakken 3 kansen om van Utrecht een stad te maken die werkelijk voor iedereen is:

  1. sneller en concrete resultaten
  2. samenwerken met de stad
  3. niet allen fysiek, maar ook sociaal toegankelijk

Lees de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' (pdf, 2,8 MB)

Sneller en concrete resultaat in de stad

Bewoners met een beperking kunnen vaak nog niet gewoon meedoen. Stelt u zich voor hoe het is voor iemand die slecht ziet bij wegopbrekingen. Iemand in een rolstoel die een gebouw niet in kan. Of iemand die slecht kan lezen om informatie niet te begrijpen. Zij lieten ons weten dat zij ongeduldig zijn. Wij snappen dat. Daarom werken we aan resultaten die sneller zichtbaar zijn. Dat gaan we voor elkaar krijgen met heel veel acties. U leest ze in het uitvoeringsprogramma (pdf, kB).

Voorbeeld: toegankelijkheid gebouwen verbeteren

Ongeveer 19% van de gemeentelijke gebouwen is niet toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel en 29% is maar deels toegankelijk. De komende jaren gaan we daarom de toegankelijkheid van 25 gemeentelijke gebouwen verbeteren.

Voorbeeld: gebruik van Teletolk

Via Teletolk kunnen doven en slechthorenden in contact komen met de gemeente Utrecht. Ze kunnen kiezen voor een tolk gebarentaal of voor het omzetten van gesproken woord naar tekst.

Samenwerken met de stad

Toegankelijkheid is niet alleen een opdracht voor de gemeente zelf. Daarom gaan we meer samenwerken met bewoners, instellingen, scholen en ondernemers. Zo stellen we een plan op met eigenaren van cafés en restaurants. Een plan hoe zij beter toegankelijk kunnen worden voor gasten met een beperking. We stimuleren instellingen en ondernemers om trots te zijn op hun toegankelijkheid met de Utrechtse Toegankelijkheidsprijs.

Wij werken samen met woningbouwcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars. Wij vragen hen om rolstoelbezoekbare en rolstoelbewoonbare woningen te bouwen. Natuurlijk kunnen en moeten ook bewoners meewerken aan een toegankelijke stad. Daarom hebben we het project Houd de stoep vrij.

Voorbeeld: bijzonder gastvrij

Samen met Koninklijke Horeca Nederland/Utrecht stimuleren we horecaondernemers om bijzonder gastvrij te zijn. We verspreiden handige tips via Toegankelijkheid op de Kaart (pdf, 1,3 MB) en inspirerende korte filmpjes met verhalen van gasten met een beperking.

Niet alleen fysiek, maar ook sociaal toegankelijk

Mensen met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking hebben meestal geen last van bijvoorbeeld trappen, drempels of deuren. Zij lopen tegen een ander probleem aan. Zij worden onaardig behandeld, krijgen minder kansen of hebben last van vooroordelen. Daarom willen we ook de zogenaamde 'sociale toegankelijkheid' verbeteren. Kansen op het vinden van werk, daginvulling en een woning moeten we vergroten. We willen begrijpelijke informatie en de juiste ondersteuning bieden. Vooral in dienstverlening, netwerken in de wijk, sport en ontmoeting zijn we daarmee bezig.

Voorbeeld: servicepunt in het stadskantoor

Bij het servicepunt kunnen bewoners terecht die hun weg niet vinden in het doolhof van informatie op internet. Zij krijgen persoonlijke begeleiding naar hulp. Men kan vragen stellen over AOW, kinderbijslag, nabestaandenwet, belasting, PGB of studiefinanciering.

Voorbeeld: inclusief sporten

Sporten is belangrijk voor mensen zonder en met een beperking. Dat is ook te lezen in het Utrechts Sportakkoord. Verenigingen met aangepast sportaanbod helpen wij met subsidie en aanpassingen aan hun gebouw. Ook stimuleren wij dat kinderen met een beperking te bewegen.

Geld voor toegankelijkheid

Om de toegankelijkheid te verbeteren stelt de gemeente tot en met 2022 extra geld beschikbaar. Per jaar 275.000 euro. Van dit geld besteden we 70% aan de 'Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties'. Zo kan bijvoorbeeld een restaurant, winkel, sportschool, ontmoetingscentrum of museum geld krijgen om aanpassingen voor toegankelijkheid te betalen. De overige 30% van het geld gebruiken we voor grote knelpunten in de openbare ruimte die zijn gemeld op de Slimmelden app.

Uitvoeringsprogramma 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'

Wij hebben een uitgebreid uitvoeringsprogramma geschreven. We laten zien wat we al doen en wat we nieuw op gaan pakken in maar liefst 31 werkgebieden. Onder andere onderwijs, armoedebestrijding, parkeren, groen, verkiezingen of daginvulling. Ieder jaar bekijken we met de belangenorganisaties en mensen met een beperking hoe het gaat. Als we de 3 kansen goed benutten en het uitvoeringsprogramma samen met de stad succesvol uitvoeren, kunnen nog meer mensen meedoen in Utrecht.

Bekijk het Uitvoeringsprogramma 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' (pdf, 3,6 MB)

 

Hulp en contact

E-mail

toegankelijkheidsprijs@utrecht.nl

Telefoon

14 030