Samenleven (welzijn) Stadsakkoord 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'

Alle Utrechters hebben het recht gewoon invulling te kunnen geven aan hun leven, óók als zij een beperking hebben. Met een handtekening onder het stadsakkoord willen verschillende partners in Utrecht dit beter, gemakkelijker en gezamenlijk mogelijk maken. Zo zorgen ze ervoor dat ze verbeteringen voor elkaar krijgen waar Utrechters met een beperking echt iets van gaan merken. De stad wordt beter toegankelijk, omdat het aanbod van de verschillende partners beter op elkaar is afgestemd.

Lees hier het stadsakkoord (pdf, 3,6 Mb)

Wij zijn op zoek naar partijen die zich aan willen sluiten bij het stadsakkoord Toegankelijkheid. Bent u of kent u een partij die kan bijdragen aan een toegankelijk Utrecht? Dan horen we dat graag via toegankelijk@utrecht.nl.

Het akkoord is een belangrijke manier om de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' uit te voeren. In deze agenda werken we vanuit 3 kansen om van Utrecht een stad te maken die werkelijk voor iedereen is:

  1. sneller en concreter resultaten bereiken
  2. samen werken met de stad
  3. werken aan fysieke én sociale toegankelijkheid.

In 2021-2022 werken de partijen van het Stadsakkoord aan de volgende onderwerpen:

  • Overgang van hoger onderwijs naar arbeidsmarkt voor studenten met een beperking.
  • Talentontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking.
  • Informatievoorziening aan reizigers met een beperking in bus, tram en trein.

Wilt u zich aansluiten bij het Stadsakkoord toegankelijkheid of meer informatie wilt hebben? Stuur dan een e-mail naar toegankelijk@utrecht.nl.

Hulp en contact Toegankelijk Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail