Samenleven (welzijn) Onderwerpen stadsgesprek

Hieronder leest u een korte beschrijving van de onderwerpen van het stadsgesprek. U kunt het onderwerp kiezen dat u het meest aan het hart gaat en aansluiten bij de betreffende gesprekstafel. 

Versnellen

Het tempo van werken aan de toegankelijke stad mag omhoog. Welke manieren ziet u om sneller te komen tot een goed toegankelijke stad? Wat zijn de belemmeringen? Hoe kunnen we ze te lijf? Partijen, organisaties, bedrijven, bewoners met én zonder beperking moeten aan de slag. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Welkom zijn

Toegankelijkheid gaat niet alleen over drempels, trappen en deurdrangers. Het gaat bijvoorbeeld ook over welkom zijn en onderlinge acceptatie, in organisaties en in wijken. Waar gaat het wat u betreft om bij sociale toegankelijkheid? Welke bewoners mogen we niet vergeten? Welke organisaties moeten juist aandacht besteden aan sociale toegankelijkheid?

Beeldvorming

Heldere informatie over toegankelijkheid is nodig. Ook moet de beeldvorming over bewoners met een beperking versterkt worden. Waar is informatie over nodig? Waar zitten kansen op beeldvorming? Wat is een goede manier van communiceren over mensen met een beperking? Wie kan dat doen? 

Toegankelijk Utrecht maken we samen 

Behalve de gemeente zijn er veel andere partijen die werken in onze stad. Hoe kunnen we ze uitdagen om te werken aan een stad waar iedereen uit de voeten kan en waar iedereen zich welkom voelt? Moet de gemeente de regierol stevig(er) oppakken? Zo ja, hoe en bij welke partijen?

Naar boven

Hulp en contact Toegankelijk Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail