Samenleven (welzijn)Tolerantieprijs

De gemeente reikt ook dit jaar weer de Tolerantieprijs uit. De prijs is voor mensen, bedrijven en andere organisaties die zich op een creatieve manier inzetten voor een verdraagzame samenleving. Met activiteiten die mensen verbinden op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en economie.

De Tolerantieprijs, ingesteld in 1995, is bedoeld voor initiatieven die verdraagzaamheid, respect en begrip in de Utrecht bevorderen. Zodat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met vrijdag 31 maart 2017. Een aanmeldingsformulier vraagt u aan via sportsamenleving@utrecht.nl.

Een onafhankelijke jury maakt een keuze uit de aanmeldingen.

Voorwaarden voor deelname

  • Als zij hun activiteiten in de stad Utrecht ontplooien.
  • Als zij werken aan een verdraagzame samenleving en zich inspannen om vooroordelen over groeperingen binnen de Utrechtse gemeenschap te verminderen.
  • Als zij in de stad of in een wijk van Utrecht gedurende een langere periode activiteiten hebben ontplooid, die succesvol waren en als voorbeeld kunnen dienen bij het oplossen van soortgelijke problemen op andere plaatsen in de stad.
  • Als zij hun werkzaamheden belangeloos en op basis van vrijwilligheid uitvoeren.
  • Ondernemers die zich op een buitengewone manier inspannen voor de Utrechtse samenleving nodigen we ook uit om een voordracht in te sturen.

Prijsuitreiking

We maken de winnaar bekend op 5 mei 2017 tijdens het Bevrijdingsfestival Utrecht. De prijs, een bedrag van € 7.000,  moet worden besteed aan het initiatief.

Winnaars Tolerantieprijs 2016: Villa vrede, New Dutch Connecting en Stichting Eet mee!
Winnaars Tolerantieprijs 2016: Villa vrede, New Dutch Connecting en Stichting Eet mee!
Foto: Ton van den Berg

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
reactieformulier