Samenleven (welzijn) Tolerantieprijs

De gemeente reikt elk jaar de Tolerantieprijs uit. De prijs is voor mensen, bedrijven en andere organisaties die zich op een creatieve manier inzetten voor een verdraagzame samenleving. Met activiteiten die mensen verbinden op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en economie.

De Tolerantieprijs, ingesteld in 1995, is bedoeld voor initiatieven die verdraagzaamheid, respect en begrip in de Utrecht bevorderen. Zodat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

Winnaar Tolerantieprijs 2018: Netwerk Serve the City

Het project ‘Samen in Utrecht’ van Netwerk Serve the City won de Tolerantieprijs. Wethouder Kies Diepeveen reikte op 5 mei de prijs uit op het Vrijheidspodium van het Bevrijdingsfestival Utrecht. Het project waarbij statushouders zich als vrijwilliger inzetten voor kwetsbare Utrechters won een geldbedrag van € 7.000,-.
Netwerk Serve the City Utrecht spannen zich in om statushouders de mogelijkheid te geven om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare Utrechters. In het juryrapport staat onder andere:

"Het project ‘Samen in Utrecht’ werkt 2 kanten op, en is daardoor innovatief van karakter. Het heeft niet alleen tot doel de kwetsbaren te voorzien van hulp en een netwerk, maar het biedt de statushouder ook de gelegenheid zich in te zetten, te integreren, en taalvaardiger te worden. Interessant is dat ook de beeldvorming van zowel de kwetsbare medeburger als de statushouder positief wordt beïnvloed."

Het project ‘Mix&Match’ van Stichting Present Utrecht en het project ‘Uitwisseling’ van vriendschapsscholen OBS Tuindorp en OBS Overvecht waren ook genomineerd. Zij ontvingen een oorkonde. 

Winnaars Tolerantieprijs 2018

Organisatie Tolerantieprijs

Art.1 Midden Nederland organiseert de Tolerantieprijs. Dat is het provinciale expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. Een onafhankelijke jury maakt een keuze uit de aanmeldingen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur