Samenleven (welzijn)Tolerantieprijs

De gemeente reikt ook dit jaar weer de Tolerantieprijs uit. De prijs is voor mensen, bedrijven en andere organisaties die zich op een creatieve manier inzetten voor een verdraagzame samenleving. Met activiteiten die mensen verbinden op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en economie.

De Tolerantieprijs, ingesteld in 1995, is bedoeld voor initiatieven die verdraagzaamheid, respect en begrip in de Utrecht bevorderen. Zodat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Op dit moment kunt u zich niet meer aanmelden. Een onafhankelijk jury maakt een keuze uit de binnengekomen aanmeldingen.

Prijsuitreiking

We maken de winnaar bekend op 5 mei 2017 tijdens het Bevrijdingsfestival Utrecht. De prijs, een bedrag van € 7.000,  moet worden besteed aan het initiatief.

Winnaars Tolerantieprijs 2016: Villa vrede, New Dutch Connecting en Stichting Eet mee!
Winnaars Tolerantieprijs 2016: Villa vrede, New Dutch Connecting en Stichting Eet mee!
Foto: Ton van den Berg

Telefoon
14 030

E-mail
reactieformulier

Uw mening