Samenleven (welzijn) Utrecht tegen discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Zo kan iemand worden afgewezen voor een baan omdat zij een vrouw is, uitgescholden worden op straat omdat hij homoseksueel is of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege zijn of haar huidskleur. Discriminatie accepteren wij niet in onze stad. Iedere Utrechter verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen.

Video: samen tegen discriminatie, doe mee

Discriminatie is verboden

Discriminatie is bij wet verboden. De wet biedt bescherming tegen discriminatie op persoonlijke kernmerken of gronden die er in een situatie niet toe doen, waaronder:

  • afkomst of huidskleur
  • geloof of levensovertuiging
  • geslacht(skenmerken), gender en zwangerschap
  • seksuele gerichtheid
  • leeftijd
  • mentale of fysieke beperking, chronische ziekte.

Discriminatie kan onder andere plaatsvinden op uw werk, in het openbaar vervoer, op school of bij uw sportclub. Lees meer over discriminatie op de site van antidiscriminatiebureau Art. 1 Midden Nederland, het expertisecentrum en meldpunt voor discriminatie voor alle inwoners van de gemeente Utrecht.

Discriminatie melden

Ervaart u discriminatie of u bent hiervan getuige? Meld dit bij de Utrechtse antidiscriminatievoorziening Art. 1 Midden Nederland binnen een jaar na de gebeurtenis.

U kunt uw melding doen:

  • via de website
  • via telefoonnummer 030 – 232 86 66 (maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur)
  • via Whatsapp 06 – 232 232 71

U wordt geholpen door een onafhankelijke klachtbehandelaar. Deze registreert uw melding en adviseert en ondersteunt u bij eventuele vervolgstappen. Behandeling van klachten is altijd vertrouwelijk en gratis. Is er mogelijk sprake van een strafbaar feit? Dan kunt u ook direct een melding maken of aangifte doen bij de politie. Art.1 Midden Nederland kan u hierbij adviseren en helpen. Lees waarom het belangrijk is om discriminatie te melden. 

Wat doet de gemeente Utrecht tegen discriminatie?

Iedere Utrechter verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen. We zijn allemaal verschillend én gelijkwaardig. Het is daarom belangrijk dat we elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en van elkaar willen leren. Kan je jezelf niet zijn? Ervaar je discriminatie bij jezelf of bij een ander? Krijgt je buur of collega geen eerlijke kans? Spreek je uit. Luister naar elkaar en erken de emotie van jezelf en de ander. Dit voelt soms ongemakkelijk – maar alleen zo kunnen we de belangrijke gesprekken voeren die nodig zijn. En zorgen we er samen voor dat alle 360.000 Utrechters hier met plezier wonen, werken, leren en ontspannen.

Om dit te bereiken werken inwoners, bedrijven en organisaties in de stad samen aan het uitvoeren van de antidiscriminatieagenda ‘Wel verschillend. Niet apart!’. In deze agenda staat een overzicht van activiteiten die de gemeente met partners in de stad organiseert om discriminatie tegen te gaan. Op dit moment werken we aan een nieuw actieplan tegen discriminatie. Deze wordt in het voorjaar van 2021 gepresenteerd. Wilt u hierover meepraten en uw mening geven? Graag! Bekijk op denkmee.utrecht.nl hoe u mee kunt helpen.

Bekijk de Utrechtse Antidiscriminatieagenda ‘Wel verschillend, niet apart!’ (2016-2020) (pdf, 375 kB)

Hulp en contact Utrecht voor iedereen