Samenleven (welzijn) Utrecht tegen discriminatie

Discriminatie accepteren wij niet in onze stad. Iedere Utrechter verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen.

We zetten ons samen met partners in de stad in om discriminatie in Utrecht te verminderen. Ervaart u discriminatie of ziet u dit bij een ander gebeuren? Meld het dan bij antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland. Hieronder leest u daar meer over.

Video: Utrecht zet zich in tegen discriminatie | Antidiscriminatie-agenda 2021

Nieuwe Antidiscriminatie-agenda 2021

Utrecht heeft een nieuwe Antidiscriminatie-agenda. Hierin staat wat wij als gemeente Utrecht samen met verschillende partners in de stad doen om discriminatie in Utrecht aan te pakken. Deze aanpak wordt besproken aan de hand van verschillende thema’s, zoals het onderwijs, de woningmarkt, arbeidsmarkt, maar ook de rol van de gemeente zelf.

Bekijk de Utrechtse Antidiscriminatie-agenda 2021 (pdf, 3.6 MB)

Discriminatie melden

Ervaart u discriminatie of u ziet u het gebeuren? Meld dit bij het Utrechtse antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland. Dat kan uiterlijk een jaar na de gebeurtenis. Het melden van discriminatie is altijd vertrouwelijk en gratis.

Zo kunt u discriminatie melden:

Een onafhankelijke klachtbehandelaar helpt u. De behandelaar registreert uw melding en adviseert en ondersteunt u bij eventuele vervolgstappen. Gaat het om iets wat mogelijk strafbaar is? Dan kunt u ook direct een melding maken of aangifte doen bij de politie. Art.1 Midden Nederland kan u hierbij adviseren en helpen.

Lees waarom het belangrijk is om discriminatie te melden

Wat doet de gemeente Utrecht tegen discriminatie?

Wij vinden discriminatie onacceptabel. Iedere Utrechter verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen. We zijn allemaal verschillend én gelijkwaardig. Het is daarom belangrijk dat we elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en van elkaar willen leren.

Kan je niet jezelf zijn? Ervaar je discriminatie bij jezelf of bij een ander? Krijgt je buur of collega geen eerlijke kans? Spreek je uit. Luister naar elkaar en erken de emotie van jezelf en de ander. Dit voelt soms ongemakkelijk – maar alleen zo kunnen we de belangrijke gesprekken voeren die nodig zijn. En zorgen we er samen voor dat alle 360.000 Utrechters hier met plezier wonen, werken, leren en ontspannen.

Daarom werken wij er met onze partners in de stad aan om discriminatie in Utrecht te verminderen. Wat we doen, lees je in onze Antidiscriminatie-agenda.

Bekijk de Utrechtse Antidiscriminatie-agenda 2021 (pdf, 3.6 MB)

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Zo kan iemand worden afgewezen voor een baan omdat zij een vrouw is, uitgescholden worden op straat omdat hij homoseksueel is of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege zijn of haar huidskleur.

Discriminatie is verboden

Discriminatie is bij wet verboden. De wet biedt bescherming tegen discriminatie op persoonlijke kernmerken of gronden die er in een situatie niet toe doen, waaronder:

  • afkomst of huidskleur
  • geloof of levensovertuiging
  • geslacht(skenmerken), gender en zwangerschap
  • seksuele gerichtheid
  • leeftijd
  • mentale of fysieke beperking, chronische ziekte.

Discriminatie kan onder andere plaatsvinden op uw werk, in het openbaar vervoer, op school of bij uw sportclub. Lees meer over discriminatie op de site van antidiscriminatiebureau Art. 1 Midden Nederland, het expertisecentrum en meldpunt voor discriminatie voor alle inwoners van de gemeente Utrecht.

Hulp en contact Utrecht voor iedereen