Zorg en onderwijs Voorschool

De voorschool is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar als voorbereiding op de basisschool. Het is belangrijk dat alle kinderen al vroeg beginnen met leren en ontdekken. De kinderopvang is hier een goede plek voor.

Voorschool verandert vanaf 1 januari 2020

In het nieuwe jaar verandert de voorschool in Utrecht. Dit komt door een wijziging van de Wet. Er komen meerdere aanbieders die jonge kinderen begeleiden voordat ze naar de basisschool gaan. Zij doen dat vanuit ongeveer 70 locaties verspreid over heel Utrecht. Ook veranderen de uren, regels en eigenbijdrage voor de voorschoolse educatie.

Wat gaat er veranderen?

  • Vanaf 1 januari 2020 bieden deze kinderopvangorganisaties voorschoolse educatie en peuteropvang aan: Ludens, KMN Kind&Co, Blos, KOKO en SAMEN kinderopvang.
  • De huidige aanbieder Spelenderwijs Utrecht stopt aan het einde van 2019. Ze dragen de locaties over aan de nieuwe aanbieders. Peuters die nu op de voorschool of peuteropvang zitten, gaan vanaf 1 januari nog steeds naar hetzelfde peutercentrum. Ook blijven de vertrouwde medewerkers op de groep staan.
  • Half november maken we de locaties per aanbieder bekend op deze pagina.
  • Kinderen met een indicatie gaan 10 uur per week naar de voorschool.
  • Vanaf 1 augustus 2020 gaan kinderen met een indicatie 16 uur naar de voorschool. Zo is er meer tijd voor de ontwikkeling van uw kind. Dit betekent dat de ouderbijdrage ook omhoog gaat. Meer informatie volgt volgend jaar.
  • Kinderen zonder indicatie kunnen 5 uur per week naar de peuteropvang bij bovengenoemde kinderopvangorganisaties.
  • De ouderbijdrage per maand gaat omhoog. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen.
  • Hebt u (en uw partner) werk? Dan kunt u een deel van het geld terugkrijgen van de belasting. Dit heet de Kinderopvangtoeslag. Hulp nodig? Vraag het aan de medewerkers van Spelenderwijs.
  • Hebt u (en/of uw partner) geen betaald werk? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de voorschool en peuteropvang. U vult het formulier op Spelenderwijs in en stuurt dit op naar de betreffende kinderopvangorganisatie.
  • Voor mensen met een laag inkomen (max €19.433) wordt de eigen bijdrage ongeveer  €11 per maand. Als uw kind een indicatie heeft en u hebt een U-pas, dan krijgt u korting. De eigen bijdrage is dan € 7,65 per maand. Deze bedragen zijn een richtlijn. In het bedrag is rekening gehouden met kinderopvangtoeslag of gemeentelijke steun. Hoe meer een ouder verdient, hoe hoger het bedrag. Weten wat u gaat betalen? De nieuwe organisatie biedt u voor 1 december een nieuw opvangcontract aan. Hierin staat het bedrag dat u per uur gaat betalen.

Kinderen met een indicatie voorschoolse educatie

Peuters met een voorschoolse indicatie mogen 10 uur per week naar de voorschool. Ze krijgen extra aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. Zo worden ze goed voorbereid op de basisschool. Peuters krijgen de indicatie via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft alleen een indicatie als uw kind extra aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een risico op een (taal)achterstand.

Hoe meldt u uw kind aan voor de voorschool?

U meldt uw kind aan via een van de aanbieders. In de loop van oktober verschijnt op deze pagina een overzicht van de kinderopvangorganisatie met locaties die voorschoolse educatie en/of kinderopvang gaan aanbieden. U kunt zich dan bij een van deze aanbieders aanmelden.

Hulp en contact Voorschool

Telefoon

14 030

Uw mening