Samenleven (welzijn) Welzijn in de wijk

Buurtcentrum De Speler

Een fijne, leefbare, levendige wijk is een wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ruimte is voor sport, spel, cultuur of andere gezamenlijke activiteiten.

Hiervoor bieden we goede bereikbare en aantrekkelijk ruimten aan in de wijken. Denk aan het buurtcentrum of de speeltuin bij u in de buurt. Ook vindt u in iedere wijk sociaal makelaars. Zij werken onder andere met u samen wanneer u actief wilt zijn in uw wijk. 

De meeste buurtcentra en speeltuinen zijn eigendom van de gemeente. Wij onderhouden en verhuren deze. Het is ook mogelijk dat een groep bewoners een buurtcentrum of speeltuin zelf beheert.

Kaart met voorzieningen

De Voorzieningenkaart geeft u een actueel en compleet overzicht van voorzieningen in de gemeente Utrecht met (adres)gegevens. Denk aan adressen van maatschappelijke voorzieningen als het basis- en voortgezet onderwijs of aan voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur. Bekijk de kaart op www.voorzieningenkaartutrecht.nl.

Ruimte huren in de wijk

Wilt u een ruimte huren voor een bewonersinitiatief of een (welzijns)activiteit? U kunt een ruimte bij een buurtcentrum reserveren.

Sociaal makelaars

In alle wijken in Utrecht werken sociaal makelaars samen met bewoners die zich willen inzetten voor hun wijk. Het is fijn wonen in een buurt waar bewoners actief zijn en samen activiteiten organiseren. Sociaal makelaars helpen buurtbewoners op weg om zelf iets te organiseren of als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ook zorgen ze ervoor dat kinderen fijn buiten kunnen spelen in hun buurt. Verder zijn de sociaal makelaars gastheer of gastvrouw (beheerders) in een aantal buurthuizen en speeltuinen.

Op DOCK Utrecht vindt u:

  • informatie over de buurtcentra en de speeltuinen waar de sociaal makelaars werken
  • informatie over de hulp die sociaal makelaars bieden
  • activiteiten die bewoners uit uw wijk organiseren

Speeltuinen

Utrecht heeft meer dan 600 speeltuinen en speelplekken. Hiervan zijn 21 beheerde speeltuinen. Op de buitenspeelkaart staan alle buiten speel- en sportplekken in de stad.

Hulp en contact Welzijn in de wijk

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoed@utrecht.nl