Samenleven (welzijn) Meestgestelde vragen over buurtcentra

Meest gestelde vragen over buurtcentra

Zelfwerkzaamheid is het leveren van een bijzondere inspanning door een huurder of een groep huurders van het maatschappelijk (35%) of regulier (100%) tarief. In ruil voor de extra inspanning kan de huurder of huurdergroep een kortingsafspraak maken over een boeking voor een heel seizoen tegelijk.

De afspraak wordt gemaakt in een overleg tussen de beheergroep, de sociaal makelaar en de coördinator van de gemeente. De afspraak over de zelfwerkzaamheid en korting is stedelijk afgestemd in grote lijnen: wat mag wel en wat mag niet. De korting is gelijkwaardig aan de inspanning die geleverd wordt.

De huurder meldt zelf de wens van zelfwerkzaamheidskorting aan bij de beheergroep of facilitair coördinator. De activiteiten worden in de voorkeursplanning van de beheergroep ingediend. De korting wordt handmatig ingevoerd, per kwartaal en achteraf toegepast. Als de klant inhoudelijke informatie wenst, dan kan de klant contact opnemen met de sociaal beheerder/makelaar van het buurtcentrum.

Een beheergroep is een actieve groep bewoners in een buurtcentrum die samen wil bijdragen aan een bloeiend en goedlopend buurtcentrum. De beheergroep maakt elk jaar opnieuw een praktisch plan met daarin de doelen, resultaten en taken voor het komende jaar. Dit plan wordt samen met de sociaal makelaar en de coördinator van de Utrechtse Vastgoedorganisatie gemaakt en goedgekeurd door de gemeente Utrecht.

De beheergroep kan taken doen op het gebied van organiseren van activiteiten en sociaal en/of technisch beheer. De beheergroep kent het buurtcentrum en de belangen van de verschillende gebruikers goed. Een beheergroep kan verschillende benamingen hebben, waaronder: beheergroep, programmaraad, projectraad, stuurgroep.

De sociaal-makelorganisatie van het buurtcentrum helpt actieve groepen om samen een beheergroep te vormen. Neem contact op met je sociaal beheerder of sociaal makelaar, gevestigd in het buurtcentrum.

De sociaal beheerder en sociaal makelaar van de sociaal-makelorganisatie verzorgen voor de openstelling van het buurtcentrum, een goede sfeer en ondersteunen vrijwilligers, de beheergroep en bewonersinitiatieven.

De gemeente is verantwoordelijk voor de verhuur van de buurtcentra en verzorgt het technisch beheer. Over het gebruik van ruimtes overlegt de gemeente met het sociaal beheer en daar waar er een beheergroep is, vindt het overleg in die driehoek plaats.

Als u vragen hebt over de tariefgroep die bij uw activiteit toegekend wordt, dan kunt u in gesprek met de beheerder in het buurtcentrum. Hebt u een formele klacht, dan verwijzen we u naar de pagina over klachten en meldingen.

In bijna elk buurtcentrum is een gezellige gratis toegankelijk ruimte aanwezig. U kunt hier vrij inlopen voor een kopje koffie en een praatje. De openingstijden van de huiskamers kunnen per buurtcentrum verschillen. Gedurende deze openingstijden is de huiskamer niet (exclusief) te reserveren of te gebruiken.

Ja. Voor de volgende activiteiten kunt u niet terecht in een buurtcentrum:

  • feesten (privéfeesten)
  • politieke bijeenkomsten met een wervend karakter
  • religieuze bijeenkomsten met een wervend karakter
  • gebruik van een ruimte als werkplek, kantoor of voor een spreekuur

U kunt via het Makelpunt een andere ruimte zoeken.

Wij gebruiken 1 benaming voor welzijnsruimtes in een buurthuis, wijkcentrum of multifunctioneel gebouw (vaak ook cluster genoemd). De benaming is: buurtcentrum/buurtcentra.

Hulp en contact Welzijn in de wijk

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoed@utrecht.nl