Samenleven (welzijn) Toegangscode buurtcentra

Voor de meeste ruimtes in het buurtcentrum hebt u een toegangscode nodig waarmee u de deur opent. U krijgt deze code als u een ruimte boekt.

Hoofd- en deelnemerscode

Bij de bevestiging van uw reservering ontvangt u 2 toegangscodes: een hoofdcode en een deelnemerscode.

Hoofdcode

De hoofdcode is voor uzelf.

Deelnemerscode

Deze kunt u uitdelen aan de deelnemers van uw activiteit. Deze code geeft pas toegang tot de zaal nadat de hoofdcode is gebruikt. Op deze manier kan een docent rustig verder gaan met de les, terwijl de volgende groep leerlingen zelfstandig naar binnen kan. Ook kan de code in sommige buurthuizen voor bijvoorbeeld het toilet gebruikt worden.

Hoe werkt dit in de praktijk?

U toetst de code in op het pinpaneel zoals u dat op de afbeelding ziet.
Een toegangscode ziet er altijd zo uit: *0XXXXX.
Let erop dat u het sterretje aan het begin van uw code intoetst.

Een toegangscode ontgrendelt de voordeur en eventuele tussendeur voor ongeveer 5 seconden. De deur van uw activiteitenruimte zal tijdens de duur van de boeking ontgrendeld blijven. U kunt dan vrij in- en uit lopen. Als u tijdens uw boeking de deur van uw ruimte wilt vergrendelen, dan toetst u de toegangscode nog een keer in.

Hebt u een geldige boeking en hebt u de code goed ingevoerd?

Dan gaat het ledlampje continu groen branden (zie rood vierkant). De deur ontgrendelt dan 5 seconden lang.

Hebt u geen geldige boeking en/of is de code onjuist ingevoerd?

Dan zal het ledlampje groen knipperen. Uw code werkt een kwartier voor de start van de boeking. Ook werkt deze een kwartier na het einde van de boeking.

Toegangssysteem werkt niet

Weet u zeker dat u een boeking hebt of dat u niet te vroeg bent?
Bel dan met 06 - 42 62 76 22.

Hulp en contact Welzijn in de wijk

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoed@utrecht.nl