Samenleven (welzijn) Toelichting kosten voor ruimte huren in buurtcentrum

Voor het huren van ruimte in een buurtcentrum betaalt u een tarief. De hoogte daarvan is afhankelijk van 4 factoren. Ten eerste de grootte van de ruimte. Ten tweede de soort activiteit die u organiseert. Ten derde de hoogte van de deelnemersbijdrage. En ten slotte de herkomst van de deelnemers.

Grootte ruimtes

De ruimtes in de buurtcentra zijn ingedeeld in 4 groepen:

 • Small (S): van 3 m2 tot 50 m2
 • Medium (M): van 50 m2 tot 80 m2
 • Large (L): van 80 m2 tot 260 m2
 • Extra-Large (XL): van 260 m2 tot 500 m2

Op de pagina buurtcentra vindt u alle gebouwen. Hier ziet u ook in welke groep uw ruimte valt. Voor het reserveren van een ruimte gebruikt u ons reserveringssysteem.

Tariefgroepen

De gemeente hanteert 3 tariefgroepen. Naast het reguliere tarief (100%) zijn er 2 ‘maatschappelijke tarieven’: van 0% en van 35%. Hieronder kunt u lezen welk tarief voor u van toepassing is.

Maatschappelijk tarief

Wanneer komt u in aanmerking voor het maatschappelijk tarief (van 0% of 35%)? Uw activiteit moet voldoen aan de volgende 3 voorwaarden.

 1. De activiteit moet passen binnen een of meer doelstellingen van het gemeentelijk welzijnsbeleid. (Dit noemen we ‘vernieuwend welzijn’).
 2. U mag geen geld overhouden aan de activiteit.
 3. De deelnemers komen alleen uit de gemeente Utrecht.

De doelstellingen van ‘vernieuwend welzijn' zijn:

 • de activiteit bevordert sociale contacten en draagt bij aan de sociale samenhang in de buurt of de wijk
 • de activiteit levert een bijdrage aan een gezonde levensstijl
 • de activiteit bevordert de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de deelnemers
 • de activiteit draagt bij aan activering van mensen zonder werk
 • de activiteit levert een bijdrage aan de sociale veiligheid in de buurt

0%-tarief

Uw activiteit valt in het 0%-tarief als

 • er geen betaalde kracht bij de activiteit is betrokken (u zelf inbegrepen); en
 • de deelnemers hooguit betalen voor directe organisatiekosten.

Onder betaalde kracht verstaan we iemand die salaris krijgt of een vergoeding. Bijvoorbeeld een vrijwilligersbijdrage of cadeaubon.
Directe organisatiekosten zijn de kosten van de uitvoering van uw activiteit.

35%-tarief

Zijn een of meer van de volgende 3 punten van toepassing? Dan betaalt u het tarief van 35%.

 • Er werkt wél een betaalde kracht mee aan de activiteit.
 • De deelnemers betalen ook voor indirecte kosten; denk aan de kosten van uw website, uw huisvesting en dergelijke.
 • U krijgt subsidie, bijvoorbeeld in de vorm van huisvesting.

Regulier tarief (100%)

Zijn een of meer van de volgende punten van toepassing? Dan betaalt u het volle tarief.

 • Uw activiteit voldoet niet aan een of meer van de welzijnsdoelstellingen.
 • De totale deelnemersbijdrage is hoger dan de directe kosten van uw activiteit.
 • Uw activiteit is niet alleen bedoeld voor de inwoners van Utrecht. Er komen ook deelnemers van buiten de stad.

Kortingen

Er zijn 2 soorten korting mogelijk: een ‘staffelkorting’ en een beginnerskorting voor startende ondernemers. Of u hiervoor in aanmerking komt, bepaalt de gemeente. Dit gebeurt in overleg met de sociaal makelaar.

Staffelkorting

De staffelkorting is alleen van toepassing op het 100%-tarief. U krijgt deze korting wanneer u een ruimte 10 keer of vaker boekt. Elke tiende boeking van een reeks is dan gratis. De reeks kan aansluitend zijn, of bijvoorbeeld 1 keer per week of maand. Wel moet u de data in 1 keer reserveren. En het moet gaan om dezelfde ruimte, tijdsduur en activiteit.

Beginnerskorting

De beginnerskorting is alleen van toepassing op het 35%-tarief. Beginnende ondernemers met een nieuw maatschappelijk initiatief kunnen een ruimte 3 keer gratis huren. U bespreekt uw initiatief met de sociaal makelaar of de coördinator van het buurtcentrum. Zij bepalen of het om een nieuwe activiteit gaat.

Hulp en contact Welzijn in de wijk

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoed@utrecht.nl