Voorjaarsnota 2024

Elk jaar maken we een voorjaarsnota. Hierin staat hoe het gaat met de begroting en de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Het financiële tekort van de gemeente Utrecht loopt op tot € 93 miljoen op een begroting van € 2 miljard. Dat komt vooral doordat de Rijksoverheid flink bezuinigt op alle gemeenten in Nederland. De Rijksoverheid komt de gemeente voor een deel tegemoet. Het tekort dat de gemeente moet oplossen komt daardoor uit op € 76 miljoen.

Huishoudboekje op orde 

Net als u kan de gemeente niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Daarom moet de gemeente haar huishoudboekje op orde brengen. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom onder andere € 32 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen voor. Verder op deze pagina leest u meer over deze bezuinigingsmaatregelen. 

Maatregelen eigen organisatie

Maar € 32 miljoen is niet genoeg om het tekort op te lossen. Daarom gaat de gemeente ook hervormen om ook op langere termijn te kunnen bezuinigen. Deze hervormingen moeten een besparing van € 25 miljoen opleveren. Met deze hervormingen kijken we vooral ook kritisch naar de eigen organisatie en wat er beter en minder kan. In september 2024 vertellen we meer over deze hervormingen.

Helaas ook lasten verhogen

Een andere pijnlijke maatregel die is voorgesteld om het tekort op te lossen is het verhogen van de lasten voor inwoners en bezoekers. Zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), de toeristenbelasting en de parkeertarieven in de parkeergarages van de gemeente Utrecht.

Blijven investeren in Utrecht

Naast de financiële uitdaging staat ons als gemeente nog een aantal grote dingen te doen: we willen voldoende woningen en plekken voor opvang. Ook willen we dat de zorg betaalbaar en bereikbaar blijft. Dat we kunnen blijven bouwen aan de stad, ondanks dat het stroomnet steeds voller wordt (netcongestie). Dit vraagt om investeringen in de toekomst die we blijven doen. 

Wanneer beslist de raad?

In de voorjaarsnota presenteert het college voorstellen aan de gemeenteraad en de raad beslist daarover. De komende weken debatteert de gemeenteraad over de voorjaarsnota. In het slotdebat op 11 juli 2024 stelt de gemeenteraad de voorjaarsnota en de verschillende maatregelen definitief vast. Daarna communiceren we welke bezuinigingen en verhogingen van lasten de gemeente gaat uitvoeren.


Voorgestelde maatregelen

Bezuinigingen

De gemeente moet ook bezuinigen om te zorgen dat we per jaar niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Op een aantal taken kunnen we niet bezuinigen. We blijven alle wettelijke taken uitvoeren. Zoals het uitgeven van uitkeringen, de aanvraag van een paspoort, hulp bij zelfstandig wonen en jeugdhulp. 

Het college stelt verschillende maatregelen voor om te bezuinigen. Het college wil dat de bezuinigingen zo min mogelijk gevolgen hebben voor kwetsbare inwoners, kinderen en jongeren. Ook blijft de basisdienstverlening van de gemeente op orde en blijft het college oog houden voor de grote woningnood, kansenongelijkheid en klimaatcrisis.

Hieronder ziet u per onderwerp op welke pagina in de voorjaarsnota u meer informatie vindt.

Let op: de voorstellen worden pas definitief als de gemeenteraad hierover besloten heeft. De gemeenteraad neemt op 11 juli 2024 een definitief besluit over de voorgestelde bezuinigingen. Daarna zullen we er ook uitgebreider over communiceren.

 • Betrouwbare overheid: pagina 38
 • Ontwikkelen en wonen voor iedereen: pagina 40
 • Klimaatvriendelijke stad: pagina 41
 • Duurzame bereikbaarheid: pagina 41
 • Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed: pagina 42
 • Veilige stad: pagina 43
 • Passende ondersteuning en opvang: pagina 43
 • Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid: pagina 45
 • Kansrijk opgroeien: pagina 46
 • Levendige en gezonde stad: pagina 47
 • Bezuinigingen op investeringen: pagina 50

Besparen eigen organisatie

Het college stelt ook andere maatregelen voor om het tekort op de begroting op te lossen. Zo kijken we ook zeer kritisch naar onze eigen organisatie en hoe we dingen anders en beter kunnen doen. Hiervoor gaan we op de langere termijn hervormen. Het college komt hiervoor in september 2024 met voorstellen bij de presentatie van de begroting. 

Financieel-technische maatregelen

Daarnaast stelt het college nog verschillende financieel-technische maatregelen voor om de begroting op orde te brengen. Deze maatregelen vindt u in de voorjaarsnota op pagina 35.

Verhogen belastingen en kosten

De gemeente moet ingewikkelde keuzes maken om het financiële tekort op te lossen en om te kunnen blijven investeren in de stad. Het college stelt daarom voor om sommige lasten voor inwoners en bezoekers te verhogen. Dit betekent dat toeristen en huiseigenaren meer belasting gaan betalen. De tarieven voor parkeren in de parkeergarages van de gemeente stijgen. Sommige diensten en producten van de gemeente worden duurder, omdat deze nu voor de gemeente de kosten niet helemaal dekken.

Bekijk hieronder welke verhogingen van de lasten het college in de voorjaarsnota voorstelt. Let op: de voorstellen worden pas definitief als de gemeenteraad hierover besloten heeft. Daarna volgt meer informatie. 

Het college stelt voor de OZB vanaf 2025 met 12% te verhogen. Dit betekent voor huiseigenaren met een huis van € 450.000 een verhoging van € 4 per maand. Huiseigenaren met een huis van € 800.000 betalen dan € 7 extra per maand. Dit komt boven op de normale verhoging van de OZB elk jaar. 

Komt er de komende maanden toch meer geld voor de begroting vanuit de Rijksoverheid? Dan kijkt het college als eerste of deze maatregel teruggedraaid kan worden.

Informatie over het verhogen van de onroerendezaakbelasting staat op pagina 56 van de voorjaarsnota.

Het college stelt voor de toeristenbelasting te verhogen van 7% naar 10%. Toeristen betalen een belasting voor een overnachting in bijvoorbeeld een hotel, bed & breakfast of op een camping. Een deel van de inkomsten van de toeristenbelasting gebruikt de gemeente om te investeren in onze stad.

Informatie over het verhogen van de toeristenbelasting staat op pagina 57 van de voorjaarsnota.

Het college stelt voor de tarieven in de parkeergarages van de gemeenten vanaf 2025 te verhogen. De parkeertarieven in onze parkeergarages zijn nu lager dan de tarieven in parkeergarages van andere aanbieders. 

In P+R Westraven, P+R Uithof (Utrecht Science Park) en P+R Papendorp blijft het dagtarief hetzelfde als u vanaf daar met het openbaar vervoer reist.

Het maximaal aantal uren waarvoor u in parkeergarages van de gemeente betaalt (het dagtarief), verschilt nu per garage. Het maximaal aantal betaalde uren wordt in alle parkeergarages 9 uur. 

Informatie over het verhogen van de parkeertarieven in parkeergarages staat op pagina 57 van de voorjaarsnota.

Het college stelt voor de prijzen van sommige diensten en producten (leges) van de gemeente te verhogen. Voorbeelden van deze diensten en producten zijn het sluiten van een huwelijk, het organiseren van een evenement en horeca. Sommige producten en diensten van de gemeenten zijn namelijk niet kostendekkend. Dat betekent dat prijzen nu niet hetzelfde zijn als de echte kosten. De nieuwe prijzen worden nooit hoger dan de kosten voor de gemeente.

Informatie over het verhogen van prijzen voor producten en diensten (leges kostendekkend maken) staat op pagina 56 van de voorjaarsnota.


Wanneer wordt er definitief besloten? 

Het college stuurde op 16 mei de voorjaarsnota naar de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat daarover in debat en kan voorstellen doen om de voorjaarsnota aan te passen. Op 11 juli 2024 stelt de gemeenteraad de voorjaarsnota vast tijdens het slotdebat over de voorjaarsnota. Dan zullen we ook communiceren welke bezuinigingen en verhogingen van lasten doorgevoerd worden. 

Lees de voorjaarsnota 2024

Ga naar de voorjaarsnota 2024

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl