Beleid voor hergebruik en afval

In onze groeiende stad hebben we veel grondstoffen nodig. Er komt ook weer veel materiaal vrij dat we opnieuw kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld ons afval.

Wat wil de gemeente?

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In 2050 wil Utrecht als stad helemaal circulair zijn.

De circulaire economie is in ontwikkeling. We werken er in Utrecht stap voor stap aan om een circulaire stad te worden. In de nieuwe visie Utrecht Circulair 2050 presenteren we hoe we Utrecht circulair willen maken in 2050.

Afval hergebruiken

De hoeveelheid restafval per Utrechtse inwoner is tussen 2015 en 2019 met 27 kg afgenomen. Van het afval van bewoners is in die periode ook meer gescheiden ingezameld: een stijging van 42 naar 48%. De gemeente wil dat het restafval in 2025 verder daalt met 30 kg per persoon en dat het percentage van gescheiden afval stijgt naar 54%.

Hoe we dit willen bereiken staat in de grondstoffennota (pdf, 2,3 MB).

Wat doet de gemeente?

Tot en met 2023 geven we extra aandacht aan deze onderwerpen:

Steeds meer afval hergebruiken

  • We breiden het gescheiden inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe+t) verder uit. Ook voor hoogbouw. Met het nieuwe systeem hoeven flatbewoners hun organisch afval niet meer een week thuis te bewaren. Ze kunnen op elke gewenste dag hun afval kwijt.
  • We stoppen met het gescheiden inzamelen van plastic, blik en pakafval. Door nieuwe technieken bij de afvalverwerking kunnen plastic, blik en pak namelijk goed uit het restafval worden gescheiden. Het levert meer gescheiden plastic op. Dit afval kan gebruikt worden voor nieuwe producten zoals shampooflessen, bouwemmers, tuinstoelen en kliko‚Äôs.
  • In de binnenstad zamelen we afval in op een slimmere manier. De gemeente gebruikt hier al kleinere en lichtere voertuigen. Later komen voertuigen met veel minder uitstoot. Daarnaast onderzoeken we de afvalinzameling via de grachten. Dit is nodig omdat in delen van de oude, historische binnenstad geen zware voertuigen mogen komen. Ook gelden er speciale tijden voor bijvoorbeeld het laden en lossen voor de voorraad van winkels.

Hulp en contact Afval

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier