Bestuur en organisatie Beleid voor afval en hergebruik grondstoffen

In de grondstoffennota staat onder meer dat we door willen gaan met het gescheiden inzamelen van papier, karton en glas. Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad de voorgestelde maatregelen uit deze nota vastgesteld. We houden iedereen, per wijk, schriftelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Maatregelen

In de grondstoffennota staan de volgende maatregelen.

  • Het gescheiden inzamelen van groenten-, fruit- en tuinafval (gft) verder uitbreiden, ook voor de hoogbouw. Met het nieuwe systeem hoeven flatbewoners hun organisch afval niet meer een week te bewaren in een citybin. Ze kunnen op elke gewenste dag hun afval kwijt.
  • Het gescheiden inzamelen van plastic-, blik- en pak-afval afbouwen. Door nieuwe technieken bij de afvalverwerking kunnen plastic, blik en pak namelijk goed uit het restafval worden gescheiden. Het levert tegelijkertijd meer gescheiden plastic. Dit afval kan gebruikt worden voor nieuwe producten zoals shampooflessen, bouwemmers, tuinstoelen en kliko’s.
  • Op een slimmere manier afval inzamelen in de binnenstad. Zo zet de gemeente al kleinere en lichtere voertuigen in. Later volgen voertuigen met veel minder uitstoot. Daarnaast onderzoeken we de afvalinzameling via de grachten. Dit is nodig omdat in delen van de oude, historische binnenstad geen zware voertuigen mogen komen. Ook gelden er speciale tijden voor bijvoorbeeld het laden en lossen voor de voorraad van winkels.

Bekijk de grondstoffennota (pdf, 2,3 MB)

Wat gebeurt er met de ondergrondse containers?

De ondergrondse containers blijven. We gebruiken deze voor de inzameling van bijvoorbeeld papier en karton. In sommige delen van de stad gebruiken inwoners kliko’s voor plastic, blik en pak. We gaan deze kliko’s ophalen om opnieuw te kunnen gebruiken.

Op de hoogte

Inwoners krijgen een brief met alle informatie zodra de afvalinzameling in hun wijk verandert.

Wat is nieuw in de grondstoffennota 2020?

De hoeveelheid restafval per Utrechtse inwoner is tussen 2015 en 2019 met 27 kilo afgenomen. Van het afval van bewoners is in die periode ook meer gescheiden ingezameld: een stijging van 42 naar 48%. De Grondstoffennota 2020 gaat een stap verder dan de vorige: voor bewoners van hoogbouw wordt het eenvoudiger om afval gescheiden aan te bieden. Met de nieuwe plannen wil de gemeente dat het restafval in 2025 verder daalt met 30 kilo per persoon en dat het afvalscheidingspercentage stijgt naar 54%.

Hulp en contact Afval

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier