Utrecht Circulair

Het huidige beleid van Utrecht Circulair staat in het Actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023.

Wat wil de gemeente en waarom? 

In 2050 wil Utrecht als stad helemaal circulair zijn. In een circulaire economie bestaat geen afval en gooien we niets weg. Alle onderdelen van een gebouw, een meubel of een kledingstuk zien we als grondstoffen. Deze grondstoffen gebruiken we in de toekomst weer voor andere producten. Dat is goed voor het milieu en ons leefklimaat.

Reageren op Visie Utrecht Circulair 2050 

In de nieuwe Visie Utrecht Circulair 2050 presenteren we hoe we willen komen tot een circulair Utrecht in 2050. Het gewenste toekomstbeeld en onze ambities geven hierbij richting aan beleid en concrete acties. U kunt nu reageren op het voorstel voor de Visie Utrecht Circulair 2050. Deze visie maakten we samen met Metabolic. 

Bekijk de Visie Utrecht Circulair 2050

Reageer via mail of brief 

U kunt tot en met 19 november 2023 reageren op de Visie Utrecht Circulair 2050. Dat kan via e-mail of via een brief. Schrijf in de e-mail of brief uw naam, adresgegevens en het onderwerp: ‘Reactie op de Visie Utrecht Circulair 2050’. 

  • Een e-mail stuurt u naar circulair@utrecht.nl
  • Een brief stuurt u naar Gemeente Utrecht, Postbus 16200 3500 CE Utrecht t.a.v. Wiebe Zijlstra. 

Vervolg 

We laten weten wat we met uw reacties doen. Daarna besluit de gemeenteraad over de Visie Utrecht Circulair 2050. Dit besluit maken we ook bekend. U kunt daar geen beroep meer tegen maken. 

Naast deze visie stellen we een Beleidsnota Utrecht Circulair 2030 op en verschillende uitvoeringsplannen. De nota en uitvoeringsplannen willen we in 2024 presenteren, waarbij we u ook betrekken. In de Beleidsnota Utrecht Circulair 2030 werken we verder uit hoe we een circulaire stad willen worden. De uitvoeringsplannen gaan over speciale onderwerpen, zoals Circulair Bouwen en Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen. 

Hulp en contact Afval

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier