Utrecht Circulair

De visie Utrecht Circulair 2050 geeft richting aan nieuw beleid om Utrecht circulair te maken.

Wat wil de gemeente en waarom? 

In 2050 wil Utrecht als stad helemaal circulair zijn. In een circulaire economie bestaat geen afval en gooien we niets weg. Alle onderdelen van een gebouw, een meubel of een kledingstuk zien we als grondstoffen. Deze grondstoffen gebruiken we in de toekomst weer voor andere producten. Dat is goed voor het milieu en ons leefklimaat.

Visie Utrecht Circulair 2050 

In de nieuwe Visie Utrecht Circulair 2050 presenteren we hoe we willen komen tot een circulair Utrecht in 2050. Het gewenste toekomstbeeld en onze ambities geven hierbij richting aan beleid en concrete acties. Deze visie maakten we samen met Metabolic.

Vervolg 

Naast deze visie stellen we een Beleidsnota Utrecht Circulair 2030 op en verschillende uitvoeringsplannen. De nota en uitvoeringsplannen willen we in 2024 presenteren, waarbij we u ook betrekken. In de Beleidsnota Utrecht Circulair 2030 werken we verder uit hoe we een circulaire stad willen worden. De uitvoeringsplannen gaan over speciale onderwerpen, zoals Circulair Bouwen en Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen. 

Hulp en contact Afval

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier