Beleid voor toegankelijkheid

We willen dat alle Utrechters gewoon invulling kunnen geven aan hun leven. Ook als zij een beperking hebben. Dit noemen we 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'.

Op deze pagina:

Agenda ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’

Uitvoeringsprogramma ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’

Stadsakkoord: beter, sneller en gezamenlijk

Toegankelijke openbare gebouwen

Agenda ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’

Utrecht wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen en waar we niemand buitensluiten. Een inclusieve (toegankelijke) stad. Alle Utrechters, met en zonder een beperking, moeten alle gebouwen, de openbare ruimte en dienstverlening kunnen gebruiken. Alle ambities van de gemeente staan in de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'.

Lees de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' (pdf, 2,8 MB)

Aan de slag met het VN-verdrag handicap

Al sinds 2007 werkt de gemeente aan een stad waar iedereen zich welkom voelt. Eerst met Agenda 22 en nu met het VN-verdrag handicap. In het VN-verdrag beschrijven de Verenigde Naties de rechten van mensen met een beperking. En wat landen moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen met en zonder een beperking dezelfde kansen hebben.

In het akkoord tussen de politieke partijen voor de periode 2022-2026 staat: Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat. De komende jaren investeren we fors in de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid van Utrecht. Bijvoorbeeld in de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen, de openbare ruimte en websites. Daarbij betrekken we ervaringsdeskundigen. Bij nieuwe bouwprojecten zorgen we dat de gebouwen toegankelijk zijn.

3 kansen

In de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' staan onze wensen voor openbare ruimte, sport, welzijn en publieksdienstverlening. We pakken 3 kansen om van Utrecht een stad te maken die werkelijk voor iedereen is:

  1. sneller en concrete resultaten
  2. samenwerken met de stad
  3. niet alleen fysiek, maar ook sociaal toegankelijk

Vooraf hebben we goed geluisterd naar mensen met een beperking en hun belangenorganisaties. Ook tijdens de uitvoering van de plannen is het motto 'niets over ons zonder ons'.

Sneller resultaat in de stad

Bewoners met een beperking kunnen vaak nog niet gewoon meedoen. Stelt u zich voor hoe het is voor iemand die slecht ziet bij wegopbrekingen. Iemand in een rolstoel die een gebouw niet in kan. Of iemand die slecht kan lezen om informatie niet te begrijpen. Zij lieten ons weten dat zij ongeduldig zijn. Wij snappen dat. Daarom werken we aan resultaten die sneller zichtbaar zijn. Dat gaan we voor elkaar krijgen met heel veel acties. U leest ze in het uitvoeringsprogramma.

Voorbeeld: toegankelijkheid gebouwen verbeteren

Ongeveer 19% van de gemeentelijke gebouwen is niet toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel en 29% is maar deels toegankelijk. De komende jaren gaan we daarom onze eigen gemeentelijke gebouwen toegankelijk maken.

Als we gebouwen (ver)bouwen gebruiken we de Utrecht Standaard Toegankelijk.

Voorbeeld: Samenspeeltuinen

We willen graag dat kinderen met en zonder beperking samen spelen. Daarom heeft Utrecht nu speeltuinen die een samenspeeltuin zijn: een speelplek die toegankelijk is voor iedereen. Met toestellen en activiteiten voor alle kinderen. De komende jaren komen er nog meer samenspeeltuinen bij.

Voorbeeld: gebruik van Teletolk

Via Teletolk kunnen doven en slechthorenden in contact komen met de gemeente Utrecht. Ze kunnen kiezen voor een tolk gebarentaal of voor het omzetten van gesproken woord naar tekst.

Samenwerken met de stad

Toegankelijkheid is niet alleen een opdracht voor de gemeente zelf. Daarom werken we samen met bewoners, instellingen, scholen en ondernemers. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld een stadsakkoord voor toegankelijkheid afgesloten. Ook stimuleren we instellingen en ondernemers om trots te zijn op hun toegankelijkheid met de Utrechtse Toegankelijkheidsprijs.

Wij werken samen met woningbouwcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars. Wij vragen hen om rolstoelbezoekbare en rolstoelbewoonbare woningen te bouwen. Natuurlijk kunnen en moeten ook bewoners meewerken aan een toegankelijke stad. Daarom hebben we het project Houd de stoep vrij.

Voorbeeld: bijzonder gastvrij

Samen met Koninklijke Horeca Nederland/Utrecht stimuleren we horecaondernemers om bijzonder gastvrij te zijn. We verspreiden handige tips via Toegankelijkheid op de Kaart (pdf, 1,3 MB) en inspirerende korte filmpjes met verhalen van gasten met een beperking.

Niet alleen fysiek, maar ook sociaal toegankelijk

Mensen met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking hebben meestal geen last van bijvoorbeeld trappen, drempels of deuren. Zij lopen tegen een ander probleem aan. Zij worden onaardig behandeld, krijgen minder kansen of hebben last van vooroordelen. Daarom willen we ook de zogenaamde 'sociale toegankelijkheid' verbeteren. Kansen op het vinden van werk, daginvulling en een woning moeten we vergroten. We willen begrijpelijke informatie en de juiste ondersteuning bieden. Vooral in dienstverlening, netwerken in de wijk, sport en ontmoeting zijn we daarmee bezig.

Voorbeeld: servicepunt in het stadskantoor

Bij het servicepunt kunnen bewoners terecht die hun weg niet vinden in het doolhof van informatie op internet. Zij krijgen persoonlijke begeleiding naar hulp. Men kan vragen stellen over AOW, kinderbijslag, nabestaandenwet, belasting, PGB of studiefinanciering.

Voorbeeld: inclusief sporten

Sporten is belangrijk voor mensen zonder en met een beperking. Dat is ook te lezen in het Utrechts Sportakkoord. Verenigingen met aangepast sportaanbod helpen wij met subsidie en aanpassingen aan hun gebouw. Ook stimuleren wij dat kinderen met een beperking te bewegen.

Geld voor toegankelijkheid

Om de toegankelijkheid te verbeteren stelt de gemeente elk jaar € 250.000 beschikbaar voor de 'Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties'. Zo kan bijvoorbeeld een restaurant, winkel, sportschool, ontmoetingscentrum of museum geld krijgen om aanpassingen voor toegankelijkheid te betalen. 

Naar boven

Uitvoeringsprogramma 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'

Wij hebben een uitgebreid uitvoeringsprogramma geschreven. We laten zien wat we al doen en wat we nieuw op gaan pakken in maar liefst 31 werkgebieden. Onder andere onderwijs, armoedebestrijding, parkeren, groen, verkiezingen of daginvulling. Ieder jaar bekijken we met de belangenorganisaties en mensen met een beperking hoe het gaat. Als we de 3 kansen goed benutten en het uitvoeringsprogramma samen met de stad succesvol uitvoeren, kunnen nog meer mensen meedoen in Utrecht.

Bekijk het uitvoeringsprogramma 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' (pdf, 3,6 MB)

Naar boven

Stadsakkoord: beter, sneller en gezamenlijk

Alle Utrechters hebben het recht gewoon invulling te kunnen geven aan hun leven, óók als zij een beperking hebben. Met een handtekening onder het stadsakkoord willen verschillende partners in Utrecht dit beter, gemakkelijker en gezamenlijk mogelijk maken. Zo zorgen ze ervoor dat ze verbeteringen voor elkaar krijgen waar Utrechters met een beperking echt iets van gaan merken. De stad wordt beter toegankelijk, omdat het aanbod van de verschillende partners beter op elkaar is afgestemd.

Lees het stadsakkoord 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'

Sluit u aan bij het stadsakkoord

Wij zijn op zoek naar partijen die zich willen aansluiten bij het stadsakkoord 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'. Bent u of kent u een partij die kan bijdragen aan een toegankelijk Utrecht? Dan horen we dat graag via toegankelijk@utrecht.nl.

Het akkoord is een belangrijke manier om de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' uit te voeren. In deze agenda werken we vanuit 3 kansen om van Utrecht een stad te maken die werkelijk voor iedereen is:

  1. sneller en concreter resultaten bereiken
  2. samen werken met de stad
  3. werken aan fysieke én sociale toegankelijkheid.

De partijen van het stadsakkoord werken bijvoorbeeld aan deze onderwerpen.

  • Overgang van hbo en wo naar arbeidsmarkt voor studenten met een beperking.
  • Talentontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking.
  • Informatievoorziening aan reizigers met een beperking in bus, tram en trein.

Partijen stadsakkoord

Solgu, Platform Volwaardig Burgerschap GGZ, De stem van LVB (De Wilg), Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, NS, SportUtrecht, Vrijstaat, Boks, Zimihc, Cultuur19, Het Wilde Westen, U-OV, Syntus Utrecht, Provincie Utrecht, Special Heroes, gemeente Utrecht, Utrecht Marketing, Fietsburgemeester, Fietsersbond, U-stal, Platform onbeperkt studeren (Universiteit Utrecht), Power Platform (Hogeschool Utrecht), InContact Bijzonder, Cultuur & School Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten, Bibliotheek Utrecht, TivoliVredenburg, Fietsmaatjes, Nederlands Film Festival.

Wilt u zich ook aansluiten bij het stadsakkoord of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar toegankelijk@utrecht.nl.

Naar boven

Toegankelijke openbare gebouwen

De gemeente bouwt toegankelijke gebouwen. Ook bij verbouw zorgt ze dat het gebouw toegankelijk wordt. Utrecht past de Utrecht Standaard Toegankelijk (pdf, 144 kB) toe op het (ver)bouwen van eigen gebouwen. We vragen ook aan andere partijen om tijdens de bouw deze uitgangspunten te gebruiken.

Hulp en contact Toegankelijk Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail