Stadsakkoord 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'

Alle Utrechters hebben het recht gewoon invulling te kunnen geven aan hun leven, óók als zij een beperking hebben. Met het stadsakkoord ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’ maken we dat beter, gemakkelijker en gezamenlijk mogelijk.

Wij willen dat scholieren en studenten zich welkom voelen, hun opleiding kunnen volgen, een stage lopen en evenveel kans op woonruimte moeten hebben, ongeacht of een jongere een beperking heeft. Ook willen wij dat kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen sporten en vrienden maken, ongeacht of ze een beperking hebben. Wij werken aan een Utrecht waarin alle inwoners en bezoekers zich makkelijk kunnen verplaatsen van A naar B, ongeacht een beperking.

Aan het stadsakkoord hebben zich al veel partijen verbonden. Zo krijgen we samen verbeteringen voor elkaar waar Utrechters met een beperking echt iets van gaan merken. De stad wordt beter toegankelijk, omdat we ons aanbod goed op elkaar afstemmen. Wij werken aan toegankelijkheid voor iedereen, elk op onze eigen manier binnen onze eigen organisatie. Dat doen we vanuit onze eigen visie en ambitie, met onze eigen medewerkers en binnen de eigen begroting. Wij nodigen andere partijen uit om zich aan te sluiten bij dit stadsakkoord.

De visie van het VN-verdrag Handicap is niets over ons zonder ons. Daarom betrekken wij inwoners (jongeren, kinderen, studenten, reizigers, bezoekers en klanten) met een beperking bij ons werk. Kortom: alle partijen zorgen ervoor dat iedereen in Utrecht gewoon invulling kan geven aan zijn of haar leven.

Wat willen we met het stadsakkoord bereiken

 • Kennis en ervaring uitwisselen over de verschillende vormen van beperkingen en de verschillende vormen van toegankelijkheid (fysieke, sociale en digitale) om elkaar te helpen, te inspireren en te versterken.
 • Helder maken wie wat doet op het gebied van toegankelijkheid.
 • Andere partijen uitnodigen om aan te sluiten.
 • Het eigen aanbod beter toegankelijk maken én betere aansluiting van elkaars aanbod voor elkaar krijgen, zodat grenzen niet merkbaar zijn voor reizigers, inwoners, studenten/scholieren.
 • Laten zien wat zij doen op het gebied van toegankelijkheid, aan elkaar en ook aan inwoners, bezoekers, andere overheden en in het land.

Deelnemers aan het stadsakkoord delen kennis en inspiratie door

 • Met elkaar aan het werk te gaan.
 • Contact te leggen met -bijvoorbeeld een vast groepje- inwoners met een beperking.
 • Werkbezoeken, schouwen, wisselstages en meeloopdagen te organiseren.
 • Elkaar uit te nodigen voor en deel te nemen aan elkaars inhoudelijke en netwerkbijeenkomsten.
 • Elkaar te ontmoeten op de jaarlijkse bijeenkomst over het VN-verdrag handicap in december die de gemeente organiseert.
 • Kennis en ervaringen uit te wisselen in een digitale groep.
 • Elkaar rechtstreeks op de hoogte te houden van de eigen ervaringen.

Agenda ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’

Het akkoord is een belangrijke manier om de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' uit te voeren. In deze agenda werken we vanuit 3 kansen om van Utrecht een stad te maken die werkelijk voor iedereen is:

 1. Sneller en concreter resultaten bereiken.
 2. Samen werken met de stad.
 3. Werken aan fysieke en sociale toegankelijkheid.

Toegankelijkheidssubsidie en Toegankelijkheidsprijs

Naast het akkoord biedt Utrecht de Toegankelijkheidssubsidie en de Toegankelijkheidsprijs. Om de toegankelijkheid te verbeteren stelt de gemeente jaarlijks € 250.000 beschikbaar voor de 'Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties'. Zo kan bijvoorbeeld een restaurant, winkel, sportschool, ontmoetingscentrum of museum geld krijgen om aanpassingen voor toegankelijkheid te betalen. Hiermee kunnen we sneller en concrete resultaten bereiken, samen met de stad. Ook stimuleren we instellingen en ondernemers om trots te zijn op hun toegankelijkheid met de Utrechtse Toegankelijkheidsprijs.

Hulp en contact Toegankelijk Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail