Gesprekken over de toekomst van Utrecht

Hoe wilt u dat uw eigen straat, wijk en stad er uitziet in de toekomst? Hoe is het ingericht, hoe ziet het eruit en wat is er bij u in de buurt? Na de zomer van 2023 kunt u hierover met ons in gesprek.

Tot 12 juli kon u alvast uw mening geven via een online vragenlijst en straatinterviews. We bekijken nu de antwoorden. Daarmee bepalen we welke onderwerpen Utrechters vooral belangrijk vinden. Over die onderwerpen gaan de gesprekken na de zomer. Meer informatie hierover volgt.

 

Video: Gesprekken over de toekomst van Utrecht

Waarom we dit willen weten

We willen dat er voor iedere Utrechter passende en betaalbare woningen zijn. Daarom bouwen we er de komende jaren duizenden woningen bij. De toename van woningen gaat samen met de groei van parken, werkgelegenheid, scholen, voorzieningen, fietspaden, stoepen en straten voor duurzaam verkeer en vervoer.

We bespreken met Utrechters van nu en van de toekomst wat de ontwikkelingen voor hun leven en woonomgeving betekenen. En hoe we kunnen zorgen dat Utrecht ook over 20 jaar een fijne stad is om in te wonen, werken en te verblijven. Waar moeten we dan extra op letten?

Stedenbouwvisie

De gemeente legt vast welke wensen we hebben over de inrichting van straten, buurten en de stad. Dat doen we in een stedenbouwvisie. Die gaat ook over waar voorzieningen moeten komen, zoals parken en winkels. Typisch onderwerpen waar Utrechters een mening over hebben. Daarom vragen we naar die mening en gaan we in gesprek.

In de visie staat ook wat we bedoelen met leefbaarheid, kwaliteit, efficiënt ruimtegebruik en goede architectuur. Het beschrijft hoe we de toekomst van de stad zien. We gebruiken de stedenbouwvisie om plannen te maken. Maar ook om nieuwe ontwikkelingen en projecten te beoordelen.

Begin 2024 moet de stedenbouwvisie klaar zijn. We gebruiken hiervoor ook de Ruimtelijke strategie Utrecht 2040 (RSU 2040). De RSU 2040 is de basis en beschrijft de koers van de stad. Deze werken we verder uit in de stedenbouwvisie.

Planning

We maken de stedenbouwvisie samen met u. Daarvoor doorlopen we de volgende stappen.

  1. Ronde 1: Ophalen behoeften, wensen en ideeën, online én offline
  2. Zomer: Resultaten onderzoeken en ronde 2 voorbereiden
  3. Ronde 2: Verdiepende gesprekken om uitkomsten van ronde 2 te bespreken en mogelijke oplossingen te toetsen
  4. Najaar 2023: Verwerken resultaten en opstellen van de stedenbouwvisie
  5. Begin 2024: Aanbieden visie aan de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de stedenbouwvisie
  6. Doel: Gebruiken stedenbouwvisie om te sturen op kwaliteit en leefbaarheid bij gebiedsontwikkelingen en projecten

Hulp en contact Toekomstgesprekken

Telefoon

14 030

E-mail

toekomstgesprekken@utrecht.nl