Bestuur en organisatie Economisch beleid

Utrecht is een aantrekkelijke stad om in te wonen, werken en verblijven. We hebben een jonge, goed opgeleide bevolking. Maar de economie verandert snel. En het aantal banen loopt achter bij de bevolkingsgroei. Bedrijven vragen om personeel dat er niet is, zoals verpleegkundigen of ICT'ers. Ook weten we dat sommige beroepen van nu er in de toekomst niet meer zijn, en het werk voor veel mensen blijft veranderen. Wij willen dat alle Utrechters kans hebben op werk nu en in de toekomst.

Wat doet de gemeente?

 • Met de opgave Werk voor Iedereen verbinden we werkgevers en het onderwijs om de vraag naar werk en het aanbod beter op elkaar aan te sluiten.
 • Met deze samenwerking willen we er ook voor zorgen dat mensen leren wat nodig is om te kunnen blijven werken in de toekomst. En waar nodig zich kunnen bijscholen, nieuwe vaardigheden leren of een diploma halen.
 • We richten ons op de volgende werkvelden: ICT en digitale vaardigheden, bouw en energietransitie, gezondheidszorg en onderwijs. Omdat daar veel werk in is, nu en in de toekomst.
 • Samen met scholen en opleiders uit de stad hebben we een actieplan gemaakt voor het lerarentekort: het Actieplan lerarentekort ‘Utrecht Leert 2020-2022’.
 • Met het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt stellen we subsidie beschikbaar voor plannen van werkgevers en het onderwijs die vraag en aanbod op de (toekomstige) arbeidsmarkt beter op elkaar aan laten sluiten.
 • Samen met de regio Utrecht werken we aan toekomstbestendige werklocaties, die aansluiten op de behoeften van werkgevers en werknemers.
 • We trekken bedrijven aan die passen bij de regio en het thema ‘gezond stedelijk leven.’ Daarbij houden we rekening met de maakindustrie, de overgang naar een circulaire economie, stadsdistributie, creatieve beroepen en de vakmensen die in de regio wonen. Organisaties die een geschikte locatie zoeken voor hun bedrijf kunnen advies en hulp krijgen van Utrecht City in Business (UCiB).
 • Samen met de Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, gemeente Hilversum, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht, hebben we de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht opgericht. Hiermee versterken we de economische structuur van de regio en ondersteunen we het brengen van innovaties naar de markt. We focussen daarbij op 3 thema’s die staan op de Regionale Economische Agenda (REA): een toekomstbestendige leefomgeving, gezonde mensen en digitalisering.
 • Samen met de regio Utrecht maken we een gezamenlijke Human Capital Agenda (HCA), die aansluit op de Regionale Economische Agenda (REA). Hiermee werken we aan het afstemmen van de vraag naar en het aanbod van voldoende gekwalificeerde mensen.
 • De Economic Board Utrecht (EBU) helpt bij de ontwikkeling van groene, gezonde en slimme business cases, de financiering van initiatieven en geeft nieuwe en bestaande initiatieven een podium.
 • Voor internationale bezoekers en Utrechters hebben we The International Welcome Centre opgericht: een service die adviseert en helpt bij het verblijf in Utrecht.

Economisch beleid per thema

Ons economisch beleid per thema vindt u hier: