Economisch beleid

Utrecht is een aantrekkelijke stad om in te wonen, werken en verblijven. Het aantal banen groeit en de werkloosheid is laag. Maar er zijn ook uitdagingen.

  • Werk verandert. Werkgevers vragen in de toekomst andere kennis en vaardigheden van hun medewerkers. Een steeds grotere groep mensen is niet opgeleid voor de banen van de toekomst. En er gaan veel banen verdwijnen door technologische ontwikkelingen. Het gaat voor een groot deel om banen voor praktisch geschoolden, zoals bijvoorbeeld in de logistiek, aan de kassa en in callcenters.  
  • Er is een structureel tekort aan ICT-medewerkers, leerkrachten, zorgmedewerkers en medewerkers in de bouw en techniek. Er worden nu niet genoeg mensen opgeleid om aan deze vraag te voldoen.
  • Utrecht wil in 2050 klimaatneutraal (CO2-neutraal) zijn. Er zijn veel vakmensen nodig om dit mogelijk te maken. Daarnaast moeten we zuiniger omgaan met energie en onze grondstoffen.  
  • Veel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zitten, mede als gevolg van corona, in zwaar weer.
  • Utrecht groeit tot 2040 met zo’n 100.000 inwoners. We willen dat zij ook in de toekomst in de stad kunnen wonen, werken én ontspannen. Dit vraagt om ongeveer 70.000 extra banen en voldoende ruimte om te ontspannen, zoals parken en plekken om evenementen te organiseren.
  • De ruimte in de stad is beperkt. Bijna alle ruimte op bedrijventerreinen en kantoorlocaties in onze stad wordt gebruikt. Daardoor worden bedrijfslocaties steeds duurder.

Deze uitdagingen vragen om bewuste keuzes. Alleen dan blijft Utrecht de gezonde en aantrekkelijke stad die het nu is, met ruimte voor iedereen. Economie is een belangrijke motor om dit te bereiken.

Waar zet Utrecht op in?

Utrecht heeft als doel om mensen aan het werk te houden en te krijgen, juist in de noodzakelijke beroepen. Daarom stoppen we energie in het opleiden van onze inwoners en in het aantrekken van de juiste bedrijven en werkgevers. Bedrijven die passen bij de doelen van Utrecht en baanzekerheid op de lange termijn bieden. We willen Utrecht internationaal nog beter op de kaart zetten. Ook vinden we het belangrijk dat Utrecht aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en om je te vermaken. Met ons economisch beleid werken we zo aan een toekomstbestendige economie met aandacht voor gezonde mensen en een gezonde leefomgeving.

Werk

Om blijvend aan te sluiten bij de vraag van werkgevers en de maatschappij is een leven lang leren nog nooit zo belangrijk geweest. Daarom is het noodzakelijk dat inwoners zich blijven ontwikkelen. Er zijn bijvoorbeeld veel elektriciens en medewerkers in de bouw nodig om zonnepanelen te plaatsen en huizen te bouwen.

De gemeente werkt daarom mee aan projecten die inwoners voorbereiden op de banen van de toekomst. Dit doen we samen met werkgevers en het onderwijs. De aandacht gaat uit naar 4 soorten werk die nu en later veel banen bieden in Utrecht: ICT, gezondheidszorg, onderwijs en de bouw en techniek.

Zo werken we bijvoorbeeld mee aan:

Toekomstbestendige economie

We willen aantrekkelijk zijn en blijven voor bedrijven en werkgevers die nu en op de lange termijn veel baanzekerheid geven en passen bij Utrecht. We werken aan de doelen uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU2040), zodat er ook in de toekomst genoeg plek is voor bedrijven om naar Utrecht te komen. Daarbij richten we ons vooral op innovatieve organisaties en circulaire bedrijven die werken aan het opnieuw gebruiken van grondstoffen.

Ook zetten we in op organisaties die bijdragen aan gezondheid, met Utrecht Science Park als kloppend hart van de regio. We werken intensief samen met regionale partners om Utrecht (inter)nationaal nog beter op de kaart te zetten als gezondheidsmetropool. Ook helpen we kansrijke nieuwe bedrijven zodat zij kunnen groeien.

Zo werken we bijvoorbeeld mee aan:

Levendige en leefbare stad

Met ons beleid op evenementen, horeca, toerisme en detailhandel zorgen we ervoor dat Utrecht aantrekkelijk blijft voor inwoners, werkgevers en bezoekers. Ons economisch beleid per thema:

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

werkvooriedereen@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur